Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB

Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính quý I và triển khai công tác cải cách hành chính quý II/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB cải cách hành chính quý II 2013 Bộ Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1992/TB-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính quý I và triển khai công tác cải cách hành chính quý II/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, cán bộ đầu mối CCHC của các đơn vị thuộc Bộ; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thứ trưởng Vũ Văn Tám có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC QUÝ I/2013

1. Những kết quả đạt được

Quý I năm 2013, công tác cải cách hành chính của Bộ đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, đó là: kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013; rà soát văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chăn nuôi - thú y; tham mưu và tổ chức triển khai Nghị quyết của Ban cán sự về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008; triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; chuyển giao nguyên trạng Văn phòng Thường trực cải cách hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Một số đơn vị thuộc Bộ còn chậm ban hành Kế hoạch CCHC năm 2013, một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo chưa nghiêm túc.

Tiến độ thực hiện xây dựng văn bản QPPL của các đơn vị còn chậm so với kế hoạch Quý I/2013, cá biệt có văn bản chất lượng chưa cao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CCHC QUÝ II/2013

Trong Quý II, các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch.

2. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Tổng cục, Cục, Vụ; thực hiện phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho 3 Tổng cục; xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức, bộ máy quản lý ngành ở địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ về quản lý khoa học công nghệ, khuyến nông; cơ chế tự chủ của các Viện theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ (Nghị quyết số 368-NQ/BCS ngày 18/3/2013) và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban cán sự Đảng Bộ về công tác cán bộ (Quyết định số 571/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/3/2013).

4. Xây dựng, thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức của Bộ” theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2013 cho phù hợp; hoàn thành phê duyệt dự toán kinh phí CCHC của khối Cơ quan Bộ và các Tổng cục, Cục theo dự toán được giao; triển khai tự đánh giá về CCHC của Bộ năm 2012 theo Bộ chỉ số CCHC và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

6. Tiếp tục công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vụ kế hoạch CCHC, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC của Bộ.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ; rà soát, kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ theo hướng dẫn tại Công văn số 757/BNV-CCHC.

Văn phòng Thường trực cải cách hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn CQ Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Lưu: VT, VPCCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG - CHÁNH VPTT CCHC
Nguyễn Sông Thao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1992/TB-BNN-TCCB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1992/TB-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực26/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1992/TB-BNN-TCCB

Lược đồ Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB cải cách hành chính quý II 2013 Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB cải cách hành chính quý II 2013 Bộ Nông nghiệp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1992/TB-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Sông Thao
        Ngày ban hành26/04/2013
        Ngày hiệu lực26/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB cải cách hành chính quý II 2013 Bộ Nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1992/TB-BNN-TCCB cải cách hành chính quý II 2013 Bộ Nông nghiệp

           • 26/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực