Thông báo 205/TB-VPCP

Thông báo 205/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 102/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 205/TB-VPCP 2015 thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIN HỌC HÓA TRONG BẢO HIỂM Y TẾ THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI THÔNG BÁO SỐ 102/TB-VPCP

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được minh bạch, tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm tra, quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cũng như hạn chế việc lợi dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Nhằm bảo đảm công tác triển khai thực hiện tin học hóa bảo hiểm y tế đúng kế hoạch đặt ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về xây dựng số định danh đối với tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động hoàn thành việc xây dựng số định danh đối với tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc, bảo đảm cấp số định danh duy nhất cho một đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và ban hành quy định sử dụng số định danh làm cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và chậm nhất hoàn thành trong tháng 9 năm 2015.

2. Về yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát, bổ sung quy định các loại chỉ tiêu dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra đã được quy định về phần mềm quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ trong toàn quốc theo yêu cầu quản lý nhà nước bảo hiểm y tế và thanh toán bảo hiểm y tế.

3. Về việc xây dựng mã xác định danh mục thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, vật tư y tế và dịch vụ chuyên môn kỹ thuật thanh toán bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế khẩn trương bổ sung thông tin còn thiếu trong dữ liệu thuốc, vật tư y tế và chuẩn hóa tên của dịch vụ kỹ thuật; cập nhật đầy đủ, thường xuyên vào bộ mã dùng chung các mặt hàng thuốc, vật tư y tế trúng thầu tại các địa phương và các dịch vụ kỹ thuật mới phê duyệt tại các cơ sở khám chữa bệnh; ban hành quy định các cơ sở khám, chữa bệnh phải báo cáo đầy đủ, kịp thời và cung cấp chính xác dữ liệu đầu ra theo bộ mã thuốc, vật tư y tế và dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đã ban hành để cơ quan bảo hiểm xã hội giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

4. Về việc kết nối liên thông phần mềm giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế trong toàn hệ thống

Bộ Y tế ban hành quy định phần mềm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế về chuyển tuyến bệnh viện, chỉ định điều trị, kết quả cận lâm sàng ngay khi bệnh nhân ra viện để quản lý việc khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế, xác nhận thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và cung cấp lịch sử, chỉ định điều trị giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để quản lý việc chuyển tuyến, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và làm cơ sở để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Sở Y tế và các cơ quan Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tại 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng và những địa phương đăng ký mở rộng thêm tích cực phối hợp triển khai đề án thí điểm về tin học hóa bảo hiểm y tế.

5. Về tổ chức thực hiện:

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015, chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến: Xã, huyện, tỉnh, trung ương và giám định thanh toán bảo hiểm y tế tự động với cơ quan quản lý y tế, bảo hiểm xã hội trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng và những địa phương đăng ký mở rộng thêm.

Trước ngày 01 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các địa phương tiến hành đánh giá kết quả chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến và giám định thanh toán bảo hiểm y tế tự động với cơ quan quản lý y tế, bảo hiểm xã hội trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với các địa phương chạy thử nghiệm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho triển khai trên phạm vi toàn quốc trước ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm công tác tin học hóa bảo hiểm y tế thông qua thuê công nghệ thông tin của doanh nghiệp đúng kế hoạch đề ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

6. Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai tin học hóa trong bảo hiểm y tế; làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc tham gia chương trình này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b), ĐXC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu205/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 205/TB-VPCP 2015 thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 205/TB-VPCP 2015 thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu205/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 205/TB-VPCP 2015 thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 205/TB-VPCP 2015 thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế

             • 23/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực