Thông báo 2231/TB-BHXH

Thông báo 2231/TB-BHXH năm 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2231/TB-BHXH 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/TB-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ SỐ 103

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thu; Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) số 103, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: (đính kèm PGNHS theo thông báo này)

a. Bổ sung mới tại khoản “Trường hợp báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung”, mục I.

b. Bổ sung mới tại mục I: “Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc có liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại, hồ sơ bổ sung”.

2. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên, kể từ ngày 01/8/2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để bổ sung nội dung PGNHS nói ở trên phục vụ cho việc giao dịch tiếp nhận hồ sơ trên toàn đơn vị.

- Các Phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội quận/huyện, tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động tổ chức triển khai và thực hiện theo nội dung của thông báo này.

 


Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB(2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 0/8/2014

Số hồ sơ: 103/……………./THU
Số hồ sơ: 103/……………./THU-ĐC
Số hồ sơ: 103/……………./THU-GH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT bắt buộc
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc,
riêng hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương, gia hạn thẻ: 05 ngày làm việc)

Tên đơn vị: ………………………………………… Mã đơn vị: ………………………………………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Hồ sơ thu BHXH, BHYT khi có biến động, gồm:

 

1.

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 03 bản)

 

- Trường hợp báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu A01a-TS, 03 bản)

 

2.

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu A01-TS, 02 bản/người)

 

3.

Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với người đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần - nếu có (mẫu C15a-TS, 01 bản/người)

 

4.

Đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại: bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ có liên quan khác (theo hướng dẫn tại công văn 2899/BHXH-THU)…………… (kèm theo bản chính để đối chiếu)

 

- Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2.

Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

 

3.

Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó - nếu có (Bản chính)

 

4.

Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động... (Bản sao, 01 bản/người) hoặc Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động tập thể đính kèm danh sách (Bản sao)

 

- Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc, mức lương đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Văn bản giải trình của đơn vị đối với trường hợp chậm điều chỉnh từ 03 tháng trở lên (mẫu D01b-TS)

 

2.

Quyết định điều chỉnh chức danh công việc, Quyết định điều chỉnh tiền lương... (Bản sao, 01 bản/người)

 

- Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc có liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản/người)

 

2.

Đơn đề nghị của người lao động (mẫu D01-TS, 01 bản)

 

3.

Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ có liên quan đến việc điều chỉnh (theo hướng dẫn tại công văn 2899/BHXH-THU) …………….. (kèm theo bản chính để đối chiếu)

 

- Trường hợp truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2.

Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN - nếu có (mẫu D02b-TS, 02 bản)

 

3.

Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - nếu có (Bản sao)

 

4.

Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao); hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu.

 

Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

 

II.

Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT:

 

1.

Văn bản đề nghị gia hạn thẻ BHYT của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2.

Chứng từ nộp tiền - nếu có (Bản sao)

 

- Trường hợp có thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D07-TS, 03 bản).

 

III.

Hồ sơ khác:

 

………………………………………………………………………………………………

 

IV.

File dữ liệu: Chuyển bằng IMS;   □       bằng USB;   □       bằng email;   □

 

Ngày trả kết quả: …………………/ ………………/ ………………

Ngày trả kết quả hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương: ………./ ………./……… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).

 

………., ngày … tháng … năm ……..
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2231/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2231/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2231/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 2231/TB-BHXH 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2231/TB-BHXH 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2231/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 2231/TB-BHXH 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 2231/TB-BHXH 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 Hồ Chí Minh

           • 30/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực