Thông báo 226/TB-VPCP

Thông báo 226/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 226/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc Lãnh đạo Bình Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về giải quyết một số kiến nghị của Tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận; ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Bình Thuận là tỉnh có nhiều tiềm năng, giàu tài nguyên, gồm cả bờ biển, khí hậu, khoáng sản. Trong thời gian qua, Tỉnh phát triển tốt trên nhiều mặt, thu ngân sách vượt kế hoạch, môi trường đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, Bình Thuận vẫn còn là tỉnh nghèo, nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương.

Thời gian tới, Tỉnh cần sơ kết giữa nhiệm kỳ để kiểm điểm, đánh giá việc phát triển của địa phương để có bước đi, cách làm đồng bộ hơn, tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, Tỉnh cần bám vào các mục tiêu chiến lược trong phát triển như phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, năng lượng, và phát triển nông nghiệp công nghệ cao... Trước hết, Tỉnh phải tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư tốt hơn trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch năm 2018, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho những năm tiếp theo. Trong quá trình đầu tư phát triển, Tỉnh lưu ý chú trọng vấn đề môi trường sống của người dân, tránh để xảy ra khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, môi trường (vì đã từng xảy ra khiếu kiện đông người xung quanh vấn đề môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân).

2. Về các kiến nghị của Tỉnh

a) Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không Phan Thiết:

Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch với quy mô cấp sân bay 4E, dùng chung dân dụng và quân sự. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đsớm triển khai đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau đây:

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết theo đúng quy định của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

- Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan triển khai theo đúng quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng, trong đó bao gồm việc xác định tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

- Đối với việc sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để đầu tư dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị eKQ 920 tại Bình Thuận và hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, doanh trại tạm thời của đơn vị eKQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920): Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá đất phần diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng thống nhất để Bộ Quốc phòng triển khai đầu tư xây dựng Dự án e.920 tại tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết.

b) Về đề nghị đầu tư Dự án đường ven biển quốc gia qua tỉnh Bình Thuận, gồm dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và Dự án nâng cấp, mrộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện bằng nguồn vốn dự phòng Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất khu vực ven biển, khai thác hiệu quả quỹ đất thông qua đấu giá để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đường nêu trên. Lưu ý cần khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng ý hỗ trợ một phần vốn từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ theo quy định sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến về việc sử dụng nguồn vốn này.

c) Về 02 dự án kè bờ biển khu phố 13, 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và Dự án kè bờ biển khu phố 05 phường Đc Long và thôn Tiến Đức, thành phố Phan Thiết:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ Tỉnh từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Về đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan đến năm 2020, có xét đến năm 2030 theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương khẩn trương, với trách nhiệm cao nhất, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét cụ thể kiến nghị của Tỉnh để sớm hoàn thành việc điều chỉnh các quyết định nêu trên theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 4770/VPCP-CN ngày 22 tháng 5 năm 2018, không để chậm làm ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển kinh tế của Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, QP, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp, TN&MT, Công Thương;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- UBND tỉnh Khánh H
òa;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2)
Ha.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu226/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 226/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc Lãnh đạo Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 226/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc Lãnh đạo Bình Thuận
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu226/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 226/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc Lãnh đạo Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 226/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc Lãnh đạo Bình Thuận

           • 26/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực