Thông báo 25/TB-VPCP

Thông báo 25/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 25/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Tổng kết công tác Thanh tra năm 2011 tại tỉnh Lâm Đồng; thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) và năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và những kết quả đã đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Trong 5 năm qua (2006 – 2010) tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 14%/năm, GDP bình quân đầu người, gấp 2,8 lần so với năm 2005. Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn do lạm phát, thiên tai, dịch bệnh nhưng Tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung chỉ đạo, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: Tổng sản phẩm (GDP) đạt trên 31.000 tỷ đồng, tăng 14,61% so với năm 2010; trong đó, nông nghiệp tăng 9,6%, công nghiệp tăng 22,2%, dịch vụ tăng 29,4%; xuất khẩu đạt trên 265 triệu USD, tăng 7,7%; thu ngân sách trên 4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.700 tỷ đồng, tăng 10,3%; đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được Tỉnh quan tâm, chú trọng và có bước phát triển khá; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,1%; đã tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn còn khó khăn, thách thức và những tồn tại cần khắc phục như: Chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của nền kinh tế chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; khiếu kiện đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đề ra; nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tập trung chỉ đạo và có chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

2. Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là tài nguyên khí hậu ôn đới và á nhiệt đới để phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, có giá trị và giá trị gia tăng cao; tiếp tục phát triển du lịch, dịch vụ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án du lịch lớn như: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đan Kia – Đà Lạt, hồ Đại Ninh, thác Cam Ly – Măng Lin, Langbian, Đam M’Bri, vườn quốc gia Cát Tiên, Bi Đoup – Núi Bà,…

3. Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; ưu tiên tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng.

5. Tiếp tục chăm lo cho nhân dân đón Tết Nhâm Thìn 2012 trong không khí vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm; quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; ổn định thị trường giá cả và bảo đảm an ninh chính trị; đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về các dự án: Đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt; sửa chữa, cải tạo quốc lộ 20 (đoạn từ Bảo Lộc đến Đà Lạt): Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2010.

2. Về các dự án: Công trình thủy lợi Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh); thủy lợi Đạ Sị (huyện Cát Tiên); Hồ chứa nước Kazam (huyện Đơn Dương): Tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về thực hiện thí điểm Đề án quản lý, sử dụng và phát triển bền vững rừng sản xuất thông 3 lá: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề nghị của Tỉnh để xử lý.

4. Về nâng cấp thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng thành thị xã: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ, Công an;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KNTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). 36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu25/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2012
Ngày hiệu lực20/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 25/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 25/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu25/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành20/01/2012
        Ngày hiệu lực20/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 25/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 25/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

           • 20/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực