Thông báo 254/TB-VPCP

Thông báo 254/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 254/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Quảng Trị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM BÌNH MINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên huyện đảo Cồn Cỏ; dự Lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị. Cùng đi và dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, cùng với thiên tai, bão lũ thường xuyên xảy ra, Tỉnh đã khắc phục khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 6,9% (cả nước 5,4%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng gần 10% so với kế hoạch. Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục ổn định và phát triển; GDP ước đạt 7,2% so với cùng kỳ năm 2013; thu ngân sách đạt 192% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,48%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,7%; kim ngạch nhập khẩu tăng 6,6%.

Tỉnh đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, tích cực xúc tiến đầu tư, khuyến khích, trao đổi thương mại với Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với huyện đảo Cồn Cỏ, sau 10 năm thành lập và nỗ lực phấn đấu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định đời sống dân cư..., góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuy nhiên, Quảng Trị nói chung và huyện đảo Cồn Cỏ nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; sản xuất kinh doanh đã phục hồi nhưng tăng trưởng còn chậm. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khoa học, công nghệ chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp; đời sống của nhân dân, nhất là người dân trên đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức trung bình của cả nước.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế một cách hợp lý nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khu vực; đề nghị chú trọng một số điểm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2014; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách mà Tỉnh đã đề ra.

2. Tăng cường khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC); đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa phương để xây dựng một số công trình hạ tầng lớn, như: Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, cửa khẩu quốc tế La Lay...; tăng cường hợp tác liên kết nhất là với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các thành phố lớn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh.

3. Tập trung khai thác thế mạnh về kinh tế biển, chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản, khai thác xa bờ; tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển thủy hải sản gắn với du lịch, công nghiệp ven biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chủ động rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch huyện đảo Cồn Cỏ theo định hướng xây dựng thành đảo Thanh niên tại Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, nhất là cải cách thủ tục đầu tư; mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BTO, PPP...; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng tài sản.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH VÀ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

1. Về tăng cường cơ chế đối thoại và đầu tư khai thác tiềm năng Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan tiếp tục làm việc với các đối tác đầu tư, các quốc gia trên tuyến EWEC tổ chức đối thoại và mời gọi đầu tư cơ sở hạ tầng và khai thác có hiệu quả EWEC; nghiên cứu đề xuất cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Khu cửa khẩu quốc tế La Lay: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương gửi văn bản tham gia ý kiến theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ (văn bản số 4445/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 6 năm 2014) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc nâng cấp tuyến đường 12 km nối từ Tà Rụt đến La Lay: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Tỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về triển khai mô hình "01 cửa, 01 lần dừng" tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo: Yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp với Tỉnh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2623/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 4 năm 2014; giao Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc lập Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Lào và Thái Lan tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: Trên cơ sở ý kiến chính thức từ phía Chính phủ Lào và Thái Lan, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho Tỉnh để giúp nước bạn Lào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số bản biên giới: Tỉnh chủ động đề xuất dự án, thống nhất với Bạn để Chính phủ Lào chính thức đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ thông qua nguồn vốn hỗ trợ Chính phủ hoặc vốn hỗ trợ hợp tác; đồng thời, có văn bản đề xuất nguồn vốn cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về kinh phí thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước: Tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn triển khai, thực hiện.

7. Về việc hỗ trợ Tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế: Tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao để lập Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

8. Về ứng vốn thực hiện Dự án Kè chống xói lở bảo vệ đảo Cồn Cỏ: Việc ứng vốn để đẩy nhanh tiến độ xây kè chống xói lở trên đảo Cồn Cỏ là cần thiết và cấp bách; đồng ý cho tạm ứng kế hoạch vốn năm 2015 trong Chương trình Biển Đông - Hải đảo để hoàn thành xây kè xong trước mùa mưa bão; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

9. Về hỗ trợ đóng tàu vận chuyển phục vụ việc đi lại của người dân trên Đảo Cồn Cỏ: Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 09 tháng 9 năm 2013, Tỉnh chỉ đạo lập dự án đóng tàu theo quy định hiện hành; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạchĐầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách Trung ương, đề xuất nguồn vốn và mức hỗ trợ cho Tỉnh.

10. Về đầu tư nâng cấp tuyến đường quốc phòng vòng quanh đảo Cồn Cỏ: Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan và Tỉnh nghiên cứu, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về nâng cấp âu tàu tại đảo Cồn Cỏ: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xem xét đầu tư nâng cấp âu tàu tại đảo Cồn Cỏ; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Khu vực phòng thủ của lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ: Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, NC, QHQT; TH;
- Lưu: VT, V.III (3), Dh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu254/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 254/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 254/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Quảng Trị
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu254/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 254/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 254/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Quảng Trị

           • 04/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực