Thông báo 256/TB-BGDĐT

Thông báo số 256/TB-BGDĐT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp về tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới thi và tuyển sinh và kết luận của lãnh đạo bộ về thời gian tổ chức các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 256/TB-BGDĐT kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo họp chủ trương đổi mới thi tuyển sinh thời gian tổ chức kỳ thi


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 256/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐỔI MỚI THI VÀ TUYỂN SINH VÀ KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI

1. Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp về tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới thi và tuyển sinh

Ngày 04/7/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị cơ quan Bộ để hoàn thiện Đề án đổi mới thi và tuyển sinh. Sau khi nghe Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học và cao đẳng, ý kiến của một số nhà giáo, cha mẹ học sinh trên báo chí và ý kiến phát biểu của các đơn vị, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

a. Đề án đổi mới thi và tuyển sinh đã được chuẩn bị kỹ, lấy được nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học và cao đẳng, các nhà giáo, học sinh và phụ huynh trong cả nước. Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu trong quá trình hoàn thiện Đề án. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo Chính phủ về Đề án, trong đó có chủ trương tiến tới tổ chức một kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để sử dụng kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và là một căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

b. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Hai không" trong toàn ngành, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, với sự nỗ lực cố gắng của hơn một triệu thày cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, với nhận thức và ủng hộ của phụ huynh học sinh, ý thức trách nhiệm của học sinh trong học tập được nâng cao, do đó công tác thi cử đã ngày càng nghiêm túc hơn, phản ánh sát hơn chất lượng học tập của học sinh hiện nay. Tuy nhiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn còn phải được thực hiện một cách nghiêm túc hơn và tin cậy hơn. Khi đó mới có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm cơ sở quan trọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

c. Để có thời gian tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, hoàn thiện ngân hàng đề thi và để các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng có đủ thời gian xây dựng và công bố các phương án xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định năm học 2008-2009 sẽ tổ chức các kỳ thi như sau:

- Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT một lần (Không tổ chức thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần thứ 2). Các học sinh không đỗ tốt nghiệp sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT hoặc bổ túc THPT để tạo điều kiện cho các học sinh này được đăng ký vào học nghề hoặc TCCN. Phương thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm có được kết quả tin cậy, làm cơ sở cho việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng các năm sau.

- Tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo giải pháp "ba chung".

d. Nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đạt được sự nghiêm túc và tin cậy như kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện nay, việc xây dựng ngân hàng đề thi đạt yêu cầu chất lượng, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng hoàn chỉnh phương án xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, thì việc tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia sẽ được thực hiện vào năm 2010.

2. Kết luận của Lãnh đạo Bộ về thời gian tổ chức các kỳ thi

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi như sau:

- Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2008-2009 sẽ được tổ chức vào các ngày 2, 3, 4/6/2009.

- Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 sẽ được tổ chức làm 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2009; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2009; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo các kết luận của Lãnh đạo Bộ tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề, các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TƯ Đảng; VP Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội (để báo cáo);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng cục Dạy nghề (để phối hợp thực hiện);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; TCNN (để thực hiện);
- Các đơn vị cơ quan Bộ và trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TH, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu256/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực08/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 256/TB-BGDĐT kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo họp chủ trương đổi mới thi tuyển sinh thời gian tổ chức kỳ thi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 256/TB-BGDĐT kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo họp chủ trương đổi mới thi tuyển sinh thời gian tổ chức kỳ thi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu256/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành08/07/2008
        Ngày hiệu lực08/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 256/TB-BGDĐT kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo họp chủ trương đổi mới thi tuyển sinh thời gian tổ chức kỳ thi

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 256/TB-BGDĐT kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo họp chủ trương đổi mới thi tuyển sinh thời gian tổ chức kỳ thi

             • 08/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực