Thông báo 266/TB-VPCP

Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Y tế về xử lý chất thải y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỚI BỘ Y TẾ VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã họp với Bộ Y tế về chất thải y tế. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo tình hình xử lý chất thải tại các cơ sở y tế; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Bộ Y tế thời gian qua đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung quy định tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 12 cơ sở y tế chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2012, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế trong cả nước theo đúng các Quyết định 64/2003/QĐ-TTg Quyết định 2038/QĐ-TTg và Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 về quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp không thực hiện tốt công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế; kiến nghị các giải pháp, cơ chế cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

2. Về Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được ban hành, Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện.

3. Đối với Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) với kinh phí là 155 triệu USD: Bộ Y tế cần tập trung chỉ đạo nhằm tăng cường quản lý tốt dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm sớm đưa vào phục vụ hoạt động bệnh viện.

4. Về xây dựng mô hình, công nghệ xử lý chất thải y tế hiệu quả, phù hợp với từng nhóm cơ sở y tế, vùng miền: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm trong đó có những ưu đãi về vay vốn, đất đai, thuế, … để thu hút các nhà đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế tham gia triển khai các mô hình, dự án xử lý chất thải y tế.

5. Để khắc phục một số khó khăn về vốn đầu tư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm sử dụng các nguồn vốn theo hợp tác công – tư (PPP) với mô hình thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận hành (DBFO) từ nước ngoài, như Nhật Bản để đầu tư phát triển hệ thống xử lý chất thải y tế.

6. Về sử dụng nguồn quỹ nhàn rỗi của bảo hiểm y tế để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu theo hướng cho phép dùng nguồn quỹ chưa dùng đến của bảo hiểm y tế để đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở y tế theo nguyên tắc bảo đảm an toàn Quỹ và bảo đảm thu hồi vốn đầu tư.

7. Bộ Y tế cùng các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý chất thải ở tất cả các cơ sở y tế trong cả nước, để thực hiện quản lý tốt công tác xử lý chất thải y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng cùng các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ TH, KTN, KTTH;
- Lưu VT, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu266/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2012
Ngày hiệu lực24/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu266/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành24/07/2012
        Ngày hiệu lực24/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

           • 24/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực