Thông báo 29/TB-VPCP

Thông báo 29/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại phiên họp lần thứ 3 Hội đồng biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 29/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp biên soạn Bách khoa toàn thư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 3 HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng. Tham dự phiên họp có các Thành viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Hội đồng Chỉ đạo), Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, ý kiến phát biểu của các Thành viên Hội đồng Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Đề án) là một công trình khoa học đặc biệt, tổng hp kết tinh tri thức, văn hóa, văn minh, văn hiến của dân tộc, thể hiện hình ảnh, danh dự của đất nước, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề của các nhà khoa học, chuyên gia tham gia biên soạn Bách khoa toàn thư nói riêng và cộng đồng khoa học Việt Nam nói chung.

2. Trong thời gian qua, công tác triển khai Đề án đã có những chuyển biến tích cực, các bộ phận chuyên trách của Đề án đã có nhiều cố gắng, đã thành lập các ban biên soạn chuyên ngành và phân công các chuyên gia chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các Quyn (Trưởng quyển). Đến nay, đa số các Quyn đã ký hp đng nhiệm vụ, đang bước đầu triển khai nhiệm vụ xây dựng bảng mục từ, biên soạn mục từ mẫu.

Tuy nhiên bước đầu một số công việc của Đề án còn vướng mắc, chậm so với tiến độ: việc ký hợp đồng nhiệm vụ đã chậm hơn so với tiến độ (theo lộ trình là các hợp đồng phải hoàn tất từ tháng 1 năm 2017), chưa xây dựng Đề cương chi tiết các quyển chuyên ngành.

3. Trong thời gian tới, Ban Chủ nhiệm Đề án cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc; chỉ đạo Ban Thư ký Đề án, Văn phòng Đề án, Viện Từ điển và các Ban biên soạn chuyên ngành xây dựng tài liệu hướng dẫn quy chế phi hp giữa các bộ phận, có quy định thời hạn cụ thể, tránh tình trạng gia hạn, ảnh hưởng đến thời gian biên soạn chung của Đề án; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu quản lý nhiệm vụ của Đề án.

4. Đối với kiến nghị về việc tách Quyển 31 (Tâm lý học và Giáo dục học) và Quyển 33 (Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh):

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014, trong đó đã phê duyệt Danh mục các Quyển, theo tinh thần chung là không tách quyển, nhằm đảm bảo cấu trúc chung của Đề án, sau khi nghiệm thu nhiệm vụ Hội đồng chỉ đạo sẽ có quyết định về việc cân đối điều chỉnh số lượng Quyển phù hợp. Trước mắt Văn phòng Đề án xem xét, có thể ký kết các hợp đồng giao các chuyên gia chủ trì xây dựng từng nội dung riêng.

5. Về vấn đề tài chính của Đề án:

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sớm tổng kết đánh giá thí điểm cơ chế tài chính đã áp dụng trong năm 2017.

Căn cứ đề xuất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Bộ Tài chính làm việc, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính cho Đề án theo hướng khoán chi, tạo điều kiện chủ động cho các nhà khoa học trong quá trình triển khai nhiệm vụ và thanh quyết toán.

Giao Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội nghiên cứu việc thanh toán các hóa đơn, chi phí của Đề án (hóa đơn điện tử, họp hội đồng trực tuyến...) theo hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm giảm thời gian và kinh phí.

6. Về vấn đề công nghệ thông tin:

Văn phòng Đề án phối hp với Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu thiết kế, xây dựng phần mềm dựa theo cấu trúc các Quyển của Bách khoa toàn thư để xây dựng các mục từ theo phương thức biên soạn mở của Wikipedia.

Giao Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối cơ sở dữ liệu trên Hệ tri thức Việt số hóa; đóng góp cơ sở dữ liệu theo hình thức mở để cộng đồng cùng đóng góp, chia sẻ tri thức.

Văn phòng Đề án chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu quản lý nhiệm vụ của Đề án, chú trọng thực hiện chủ trương của Chính phủ về thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Thành viên Hội đồng CĐBSBKTT; Ban Chủ nhiệm, Ban Thư ký, Văn phòng Đề án BSBKTTVN;
- Các Bộ, cơ quan: TC, KH&CN, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Tr

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu29/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 29/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp biên soạn Bách khoa toàn thư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 29/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp biên soạn Bách khoa toàn thư
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu29/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 29/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp biên soạn Bách khoa toàn thư

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 29/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp biên soạn Bách khoa toàn thư

             • 17/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực