Thông báo 312/TB-BTC

Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính với lãnh đạo tỉnh Lào Cai


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 312/TB-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀO CAI

Ngày 26 tháng 3 năm 2014 tại Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lào Cai về tình hình kinh tế-xã hội và NSNN năm 2013; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014.

Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Doãnh Văn Hưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Cường- Chủ tịch HĐND, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở: KH&ĐT, GTVT, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, GD&ĐT, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía Bộ Tài chính có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Vụ Đầu tư, Văn phòng Bộ cùng các cơ quan của Bộ Tài chính đóng trên địa bàn Tỉnh: Cục thuế, KBNN, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trình bày Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và NSNN năm 2013, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

1. Lào Cai là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn thuộc vùng miền núi phía bắc; quy mô kinh tế còn nhỏ bé, cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và các dịch vụ khác tăng ở mức thấp, thu hút vốn đầu tư còn hạn chế; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế đòi hỏi nhu cầu đầu tư lớn, bên cạnh đó nguồn thu ngân sách địa phương hàng năm còn thấp phải nhận trợ cấp từ Ngân sách Trung ương.

Mặc dù vậy, trong thời gian qua, Tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH; trong đó, đã chú trọng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-dịch vụ-nông nghiệp; phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại; có chính sách và giải pháp phù hợp đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong việc phát triển KT-XH, ổn định quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống nhân dân đi đối với xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường; đa dạng hóa các ngành dịch vụ, hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế; đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh sớm đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

2. Năm 2013, trong điều kiện bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy và chính quyền địa phương đã góp phần đáng kể trong việc phát triển KT-XH; tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 14%, các chỉ tiêu tổng hợp đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng thu NSNN năm 2013 trên địa bàn tăng 40% so với dự toán năm 2013 (thu hoạt động XNK tăng 43,5%, thu nội địa tăng 38,2% nếu không kể thu tiền sử dụng đất tăng 27,7%) đạt cao so với bình quân chung cả nước, đóng góp quan trọng vào thu NSNN và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương và cả vùng. Bộ Tài chính tin tưởng rằng Tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ổn định và phát triển KT-XH, thu NSNN năm 2014 sẽ vượt dự toán đề ra để Tỉnh có thêm nguồn lực triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

3. Công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai luôn được quan tâm, tăng cường, qua đó đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH và ổn định chính trị, củng cố QP-AN trên địa bàn. Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai tạo điều kiện, quan tâm chỉ đạo các cơ quan tài chính trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương và của ngành tài chính.

II. Về các kiến nghị của Tỉnh

1. Về đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Ngoài nguồn thưởng vượt thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ theo Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội, đề nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Lào Cai (từ năm 2014-2020) 30% từ số thu hoạt động XNK qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai để đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu hoặc hỗ trợ ngân sách cho Tỉnh theo Dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu (trọng tâm là khu cửa khẩu quốc tế đường bộ Kim Thành và khu hợp tác qua biên giới).

Bộ Tài chính ủng hộ đề nghị của Tỉnh, về nguồn lực, ngoài việc NSTW hỗ trợ có mục tiêu và nguồn thưởng vượt thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đường bộ theo Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội, đề nghị Tỉnh xác định danh mục dự án quan trọng, cấp bách tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn mở ra cơ hội phát triển KT-XH của địa phương và cả vùng để lựa chọn đầu tư, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cho Tỉnh.

2. Về đề nghị hỗ trợ cho Tỉnh mỗi năm 300 tỷ đồng để hoàn thiện và đầu tư mới một số dự án tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (đường Trần Hưng Đạo kéo dài đến quy hoạch khu vực sân bay và kết nối với quốc lộ 4E; các thiết chế văn hóa tại khu đô thị mới: Sân vận động trung tâm và Khu liên hợp thể thao, Bảo tàng, Nhà văn hóa đa năng, Thư viện tổng hợp, bể bơi ngoài trời, hạ tầng các khu dân cư,...):

Bộ Tài chính thống nhất chủ trương và đề nghị Tỉnh rà soát các dự án thật sự cấp bách, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đầu tư; Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ từ NSTW theo khả năng cân đối. Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính đồng ý tạm ứng 200 tỷ đồng từ nguồn vốn KBNN (theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN) cho Tỉnh để thực hiện Dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài tới sân bay, thành phố Lào Cai.

3. Về đề nghị hỗ trợ 648 tỷ đồng (tương ứng 49% tổng mức đầu tư) cho Dự án Cảng hàng không Lào Cai (đã được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2771/QĐ-BGTVT ngày 5/12/2011). Trước mắt, để có vốn triển khai dự án đề nghị Bộ Tài chính cho phép Tỉnh được vay vốn từ nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Bộ Tài chính cho Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam vay để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà nội- Hải phòng và cho Thành phố Hải phòng vay để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi để Tỉnh có vốn triển khai dự án.

Ý kiến của Bộ Tài chính: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của Tỉnh và khu vực, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Tỉnh sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ vốn để Tỉnh triển khai dự án. Đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ GTVT, Tổng công ty cảng Hàng Không Việt Nam để thống nhất các hạng mục do Tỉnh đầu tư, các hạng mục do Tổng công ty cảng Hàng Không Việt Nam đầu tư (như nhà ga...) đảm bảo đầu tư đồng bộ dự án và hiệu quả khi đưa vào khai thác sử dụng, tránh lãng phí.

4. Về đầu tư hạ tầng giao thông:

- Về đề nghị trình Chính phủ sớm đầu tư giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai (đoạn Yên Bái - Lào Cai): Bộ Tài chính ủng hộ chủ trương của Tỉnh và đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ GTVT và Bộ KH&ĐT thống nhất các nội dung về quy hoạch, xây dựng phương án triển khai, xem xét thời điểm đầu tư thích hợp khi nhu cầu vận tải tăng cao và khả năng bố trí nguồn vốn; Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Về đề nghị kết nối đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai với Sa Pa và các tỉnh Lai Châu, Hà Giang; nâng cấp các tuyến đường quốc lộ qua địa bàn tỉnh Lào Cai; xây dựng đường sắt Hà Nội-Lào Cai khổ 1,435m; nạo vét tuyến đường thủy Lào Cai- Yên Bái- Việt Trì- Hà Nội: Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ GTVT và Bộ KH&ĐT để tính toán, đề xuất bố trí vốn theo quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với khả năng huy động các nguồn lực; Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Về đề nghị cho phép Tỉnh triển khai đầu tư mới tuyến đường liên xã gắn với vận chuyển quặng kết nối Văn Bàn- Bảo Thắng- Thành phố Lào Cai theo cơ chế NSTW hỗ trợ 70% và NSĐP 30%: Bộ Tài chính ủng hộ chủ trương đầu tư của Tỉnh. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ Tỉnh 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư 500m đường nối từ cao tốc Nội Bài- Lào Cai lên Khu thương mại Kim Thành: Ngày 14/3/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 3329/BTC-ĐT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép Tỉnh lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đoạn 500m từ Km244+155-Km262+353 đến cầu Kim Thành và tạm ứng NSTW năm 2014 cho Tỉnh 40 tỷ đồng để thực hiện dự án.

5. Về đầu tư kè chống sạt lở sông Hồng: di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín giáp biên giới Trung Quốc, xã Vạn Hòa, Thành phố Lào Cai (đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Vạn Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 với tổng mức đầu tư là 851,8 tỷ đồng, trong đó: NSTW hỗ trợ 542,6 tỷ đồng, NSĐP 309,2 tỷ đồng từ khai thác quỹ đất dọc tuyến Kè. Do nguồn vốn NSĐP rất hạn hẹp không đảm bảo đủ để hoàn thành mục tiêu dự án, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ hỗ trợ 260 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2013-2014 để Tỉnh tiếp tục triển khai dự án và hoàn trả khối lượng xây lắp hoàn thành. Đây là dự án có nguồn thu trực tiếp, trong khi chờ khai thác quỹ đất và hỗ trợ từ NSTW, đề nghị Bộ Tài chính cho Tỉnh tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN với thời hạn 3 năm là 500 tỷ đồng để tỉnh có vốn triển khai thực hiện dự án.

Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Tỉnh và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn, ứng vốn cho dự án từ nguồn dự phòng NSTW và các nguồn vốn khác. Đồng thời, đây là dự án quan trọng cấp bách, có ý nghĩa bảo vệ vùng biên giới, dự án có nguồn thu trực tiếp, do vậy, Bộ Tài chính đồng ý như đề nghị của Tỉnh. Tỉnh chủ động phê duyệt và sớm triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Bộ Tài chính sẽ xem xét tạm ứng tồn ngân KBNN vào thời điểm thích hợp (khi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của KBNN đáp ứng được).

6. Về đề nghị hỗ trợ ngân sách hàng năm (từ 2014-2020) để đầu tư hạ tầng giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng):

Bộ Tài chính đồng ý và đề nghị Tỉnh lập dự án gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường; sau khi có dự án được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí (hoàn ứng) vốn để Tỉnh có đủ điều kiện triển khai dự án.. Đồng thời, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về môi trường.

7. Về phát triển nông lâm nghiệp:

- Đề nghị hỗ trợ đầu tư để Lào Cai trở thành trung tâm sản xuất giống của Vùng và cả nước (lúa, khoai tây, cây ăn quả ôn đới, dược liệu): Bộ Tài chính ghi nhận và đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ NN&PTNN, Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện.

- Đề nghị báo cáo Chính phủ bổ sung kinh phí cho Tỉnh thanh toán khối lượng đã thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2009-2013 là 60.642 triệu đồng: Bộ Tài chính để Tỉnh sử dụng số kinh phí NSTW đã bố trí bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh năm 2014 là 61,7 tỷ đồng (Vốn đầu tư là 58 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 3,7 tỷ đồng) và NSĐP để thực hiện; đồng thời, làm việc cụ thể với Bộ NN&PTNN, Bộ KH&ĐT để tổng hợp, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tham gia để trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh theo quy định.

- Đề nghị trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh mức khoán quản lý bảo vệ rừng từ 200.000 đồng/ha lên mức 300.000 đồng/ha: Bộ Tài chính ghi nhận đề nghị của Tỉnh để phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí (giai đoạn 2014-2020) thực hiện công tác trồng mới, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, mỗi năm 100 tỷ đồng: Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh sử dụng nguồn NSTW đã bố trí bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh năm 2014 là 67,1 tỷ đồng (vốn đầu tư là 58 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 3,7 tỷ đồng) và nguồn NSĐP để chăm sóc, bảo vệ rừng. Đối với các năm tiếp theo, căn cứ khả năng cân đối NSTW, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT tiếp tục cân đối bố trí vốn trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

- Đề nghị hỗ trợ lương thực cho các hộ dân vùng lõi, vùng đệm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên để người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng: Bộ Tài chính ghi nhận và đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính sẽ phối hợp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đề nghị xem xét, thống nhất với Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT trình Chính phủ hỗ trợ 34.602 triệu đồng kinh phí sự nghiệp để Tỉnh triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất khoai tây giống tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2016:

Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh sử dụng số kinh phí NSTW đã bố trí bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh năm 2014 là 14 tỷ đồng và NSĐP để thực hiện chương trình phát triển giống cây trồng vật nuôi và hạ tầng nuôi trồng thủy sản. Đối với kinh phí sự nghiệp: đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ NN&PTNT để tổng hợp, Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

8. Về An ninh- Quốc phòng:

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng các đường tuần tra biên giới, đầu tư nâng cấp các đồn, trạm biên phòng; sắp xếp dân cư và đầu tư cơ sở hạ tầng 26 xã biên giới; kè sông suối biên giới; trang thiết bị cho lực lượng vũ trang,..:

+ Về đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng các đường tuần tra biên giới, đầu tư nâng cấp các đồn trạm biên phòng; trang thiết bị cho lực lượng vũ trang: Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng để xem xét đầu tư theo quy hoạch chung.

+ Về đề nghị hỗ trợ kinh phí sắp xếp dân cư và đầu tư cơ sở hạ tầng 26 xã biên giới: Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh sử dụng nguồn NSTW đã bố trí bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh năm 2014 là 24 tỷ đồng và nguồn NSĐP để thực hiện. Đối với các năm tiếp theo, căn cứ khả năng cân đối NSTW, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT cân đối bố trí vốn trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện chương trình.

- Đề nghị hỗ trợ 35 tỷ đồng cho Tỉnh thực hiện dự án Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai: Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đề nghị hỗ trợ cho Tỉnh mua 02 xe thang với khái toán là 30 tỷ đồng trong năm 2014-2015 phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy: Bộ Tài chính ghi nhận và đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Công an để xác định sự cần thiết và đưa vào danh mục đầu tư hàng năm.

9. Về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội:

- Đề nghị hỗ trợ cho tỉnh 70% kinh phí theo Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Phan Xi Păng để Trường có điều kiện chuyển về địa điểm mới trước năm 2020. Trong giai đoạn 2014-2020 đề nghị Trung ương hỗ trợ cho tỉnh 1.583 tỷ đồng:

Về kinh phí Trung ương hỗ trợ cho Tỉnh liên quan đến vốn đầu tư xây dựng dự án trường Đại học Phan Xi Păng, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ KH&ĐT để được xem xét, giải quyết. Đối với kinh phí thường xuyên do Trung ương hỗ trợ, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh có báo cáo cụ thể để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đề nghị cho phép triển khai thực hiện mô hình trường dân tộc nội trú liên thông (phổ thông cơ sở - trung học phổ thông) ở tất cả các huyện trên địa bàn, trong đó giai đoạn 2014-2016 ưu tiên đầu tư ở 6 huyện thực hiện theo Nghị quyết 30a và Quyết định 293; có cơ chế, chính sách miễn giảm học phí; hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho học sinh nội trú, bán trú, học sinh thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn:

Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh có báo cáo cụ thể và làm việc với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tham gia trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực hiện xây dựng nhà ở cho giáo viên: Đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn hỗ trợ cho Tỉnh triển khai thực hiện dự án.

- Về đề nghị sử dụng nguồn kinh phí 50% tăng thu năm 2013 để địa phương xử lý những vấn đề về chính sách cho con người trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Bộ Tài chính ủng hộ đề nghị của Tỉnh để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đề nghị hỗ trợ đầu tư mở rộng quy mô Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Vùng (nâng quy mô giường bệnh từ 500 giường hiện nay lên 1.000 giường vào năm 2017; xem xét, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất cho 121 trạm xá xã giai đoạn 2014-2020 (kinh phí là 500 tỷ đồng):

Bộ Tài chính ghi nhận và đề nghị Tỉnh có báo cáo cụ thể và làm việc với Bộ Y tế về quy mô đầu tư, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch mạng lưới y tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với đề nghị nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất cho 121 trạm xá xã: đề nghị Tỉnh triển khai thực hiện sau khi Đề án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất cho trạm y tế xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị hỗ trợ xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm thể dục thể thao của các tỉnh miền núi phía Bắc, trung tâm đào tạo vận động viên chất lượng cao quốc gia, quốc tế tại thành phố Lào Cai, Sa Pa. Trước mắt, năm 2015 xây dựng Trung tâm thể dục thể thao và sân vận động tại thành phố Lào Cai: Bộ Tài chính ghi nhận và đề nghị Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tham gia để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

10. Một số kiến nghị khác:

- Đề nghị Tỉnh thành lập Chi cục Hải quan tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn 2016-2020) để thực hiện nhiệm vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, khu công nghiệp Tân An-Tân Thượng:

Bộ Tài chính ủng hộ chủ trương của Tỉnh, giao Tổng cục Hải quan chủ trì đề xuất, báo cáo Bộ.

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho tỉnh xây mới 31 trụ sở xã trong giai đoạn 2014-2016 với kinh phí là 150 tỷ đồng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về xây dựng trụ sở xã: đề nghị Tỉnh chủ động bố trí NSĐP và huy động các nguồn vốn tài chính hợp pháp khác để thực hiện. Đối với kinh phí xây dựng Chương trình nông thôn mới năm 2014; đề nghị Tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn đã bố trí hỗ trợ cho Tỉnh năm 2014 là 123,477 tỷ đồng (dự toán bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp là 7,477 tỷ đồng; bố trí trong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ là 116 tỷ đồng) và NSĐP để triển khai thực hiện theo quy định.

- Đề nghị trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh giảm thuế suất thuế tài nguyên của quặng fenspat từ 15% xuống 5%; giảm thu phí bảo vệ môi trường còn từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/tấn (cùng mức với khoáng chất công nghiệp);

Bộ Tài chính ghi nhận đề nghị của Tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

III. Một số kiến nghị đối với tỉnh Lào Cai

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2014; Bộ Tài chính kiến nghị với Tỉnh tập trung một số giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiện tốt các nhóm giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những phải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho NSNN. Thực hiện việc giãn, giảm, miễn thuế theo quy định để giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, giảm nơ đọng thuế. Phấn đấu số thu đạt và vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và thanh tra các đối tượng nộp thuế nhằm chống thất thu ngân sách, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, giảm thuế của các đối tượng để thực hiện miễn giảm, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

3. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho NSNN.

4. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện chủ trương lớn của nhà nước cho xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững.

5. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Tổng cục Hải quan để có quy hoạch khu Kiểm hóa tập trung tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành đảm bảo quy mô đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa trước mắt và lâu dài; bố trí nhà đầu tư đủ điều kiện triển khai dự án.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo)
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo)
- TTr.tỉnh ủy Lào Cai (để báo cáo)
- UBND tỉnh Lào Cai (để báo cáo)
- Sở: TC; KHĐT; GD-ĐT; GTVT, Y tế NN&PTNT,
- Vụ NSNN, Vụ ĐT, KBNN; TCT; TCHQ
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 312/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu312/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2014
Ngày hiệu lực28/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 312/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính với lãnh đạo tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính với lãnh đạo tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu312/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Đức Chi
        Ngày ban hành28/03/2014
        Ngày hiệu lực28/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

           • 28/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực