Thông báo 320/TB-VPCP

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 320/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bổ sung huyện nghèo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XEM XÉT BỔ SUNG HUYỆN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (sau đây viết chung là Nghị quyết 30a). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao. động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về rà soát, đánh giá và đề xuất bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a,

2. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách giảm nghèo bền vững nói riêng là mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, chính sách giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách cn được tập trung thực hiện trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

3. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, một số chính sách đầu tư còn dài trải, phân tán; một bộ phận dân cư, chính quyền địa phương còn ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách cấp trên; kinh phí đối với các huyện nghèo, huyện hưởng cơ chế, chính sách theo huyện nghèo còn tập trung nhiều vào cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức đến tạo sinh kế cho người dân; chưa khuyến khích và đánh giá cao người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

4. Giai đoạn 2017-2020, trên cơ sở quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, đánh giá lại toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 30a và các văn bằng liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở đề xuất cho giai đoạn 2017-2020;

- Các địa phương rà soát, báo cáo lại các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

- Thành lập Hội đồng thẩm định gồm thành viên là đại diện các Bộ, cơ quan nêu trên, mời Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia để rà soát, đánh giá, đề xuất các huyện tiếp tục được thực hiện, các huyện đưa ra khỏi danh sách thực hiện Nghị quyết 30a; các huyện được hưởng một số cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017 bảo đảm nguyên tắc: phù hợp với quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg có tính đến đặc thù vùng miền; công khai, minh bạch; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hơn vào hỗ trợ tạo sinh kế cho Nhân dân; phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, huyện hưởng một số cơ chế, chính sách theo huyện nghèo giai đoạn 2017-2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng;
- Các thành viên BCĐ TƯ về giảm nghèo b
ền vững;
- Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính, NNPTNT, Tư pháp;
- Ủy ban
Dân tộc;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: K
TTH, NN, PL, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
. lb

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu320/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực21/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 320/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 320/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bổ sung huyện nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 320/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bổ sung huyện nghèo
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu320/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực21/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 320/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bổ sung huyện nghèo

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 320/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bổ sung huyện nghèo

           • 21/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực