Thông báo 351/TB-VPCP

Thông báo 351/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 351/TB-VPCP 2017 tình hình triển khai công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CA THNG CHÍNH PH NGUYN XUÂN PHÚC TI CUC HP VỀ TÌNH HÌNH TRIN KHAI CÔNG TÁC C PHN HÓA, THOÁI VN NHÀ NƯC NĂM 2017 VÀ GIAI ĐON 2017-2020

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua chậm so với kế hoạch đề ra, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chủ động, tích cực thực hiện. Nhằm đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau đây:

1. Về hoàn thiện cơ chế chính sách:

- Văn phòng Chính phủ thẩm tra trình Quyết định sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và xử lý các vướng mắc khi triển khai thực hiện chủ trương tạm dừng việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 342/TTg-VI ngày 07 tháng 3 năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 8 năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 8 năm 2017.

2. Về tổ chức thực hiện:

a) Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tổ chức các đoàn công tác để đôn đốc, kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc cổ phần hóa, thoái vốn năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 thực hiện đúng pháp luật, lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

b) Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn.

c) Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện cổ phần hóa theo đúng tiến độ, lộ trình Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017, trong đó hoàn thành cổ phần hóa 44 doanh nghiệp năm 2017.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Không để xảy ra việc thất thoát tài sản nhà nước, mất vốn nhà nước, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; xác định rõ và đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Xem xét trách nhiệm, kiểm điểm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và thay thế người đứng đầu doanh nghiệp nếu không thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Bộ Tài chính:

- Tổng hợp đầy đủ số vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẩn trương thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phn Sữa Việt Nam (Vinamilk) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án thoái vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát: Hà Nội (Habeco), Sài Gòn (Sabeco), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

e) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương thực hiện bán cổ phần lần đu ra công chúng tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO) theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTTH, CN, NN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (2b). Thái

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 351/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu351/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2017
Ngày hiệu lực11/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 351/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 351/TB-VPCP 2017 tình hình triển khai công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 351/TB-VPCP 2017 tình hình triển khai công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước 2020
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu351/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành11/08/2017
        Ngày hiệu lực11/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 351/TB-VPCP 2017 tình hình triển khai công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước 2020

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 351/TB-VPCP 2017 tình hình triển khai công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước 2020

           • 11/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực