Thông báo 3921/TB-BHXH

Thông báo 3921/TB-BHXH năm 2015 điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3921/TB-BHXH nhận trả kết quả phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3921/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀ PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012 của Giám đốc Bo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chế độ BHXH, Bo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

1. Đối với quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, điều chỉnh 09 quy trình sau (đính kèm 09 quy trình theo thông báo này)

- Quy trình giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (quy trình 604);

- Quy trình giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp (quy trình 605);

- Quy trình giải quyết chế độ hưu trí (quy trình 606);

- Quy trình giải quyết hồ sơ trợ cấp tử tuất; điu chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ BHXH tnh khác chuyển đến (quy trình 607);

- Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cp BHXH hàng tháng; Hồ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến (quy trình 609);

- Quy trình vừa giải quyết chế độ hưu trí đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH, người lao động đã giám định suy giảm khả năng lao động vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề (quy trình 614);

- Quy trình giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đi với người lao động đang đóng BHXH (quy trình 615);

- Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc trvề nước định cư hợp pháp hoặc Tòa án tuyên b mt tích trở về hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg (Quy trình 617).

- Quy trình giải quyết hồ sơ do BHXH Thành phố giới thiệu giám định khả năng lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí (quy trình 621).

2. Đối với Phiếu giao nhận h(PGNHS), điều chỉnh 05 PGNHS sau:

PGNHS 604; PGNHS 605; PGNHS 606; PGNHS 607; PGNHS 609.

3. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng các Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở mục 1 và mục 2, kể từ ngày 10/12/2015.

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh các Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên.

- Các Phòng chức năng có liên quan và Bảo hiểm xã hội quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

- Phòng Hành chính-Tổng hợp đưa nội dung thông báo lên trang web Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tổ chức cán bộ cập nhật biểu mẫu mới vào quy trình một cửa theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Trưởng các phòng chức năng;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ (để áp dụng);
- Trang web BHXH TP.HCM
- Lưu: VT, TCCB(2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3921/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3921/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2015
Ngày hiệu lực04/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3921/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 3921/TB-BHXH nhận trả kết quả phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3921/TB-BHXH nhận trả kết quả phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3921/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành04/12/2015
        Ngày hiệu lực04/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 3921/TB-BHXH nhận trả kết quả phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh 2015

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 3921/TB-BHXH nhận trả kết quả phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh 2015

         • 04/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực