Thông báo 423/TB-VPCP

Thông báo 423/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 423/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 423/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 13 tháng 12 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1716/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. ĐBan chỉ đạo sớm đi vào hoạt động có hiệu quả, yêu cầu các Bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sớm gửi danh sách thành viên Ban Chỉ đạo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành, trong đó quy định rõ:

- Việc phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, chuẩn bị tài liệu và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo đối với hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu và cụm công nghiệp.

- Không thành lập tgiúp việc Ban Chỉ đạo, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

- Đối với các phiên họp hàng năm của Ban Chỉ đạo: định kỳ họp 02 lần vào tháng 4 và tháng 9; trong trường hợp cần thiết tổ chức các cuộc họp đột xuất do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chuẩn bị tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là những vấn đề quan trọng, mang tính liên ngành, trong đó mời thêm một số Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cần thiết mời cả nhà đầu tư nước ngoài tham dự.

3. Về một số công tác cần triển khai trong thời gian tới:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình hoạt động của một số khu kinh tế, khu công nghiệp báo cáo kết quả tại cuộc họp Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp vào tháng 01 năm 2013.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan tổ chức 01 đoàn đi khảo sát thực tế tại một số nước có mô hình quản lý tiên tiến đế xây dựng Đán kiện toàn bộ máy và mô hình quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2013.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia cho từng khu kinh tế, khu công nghiệp để làm cơ sở cho công tác xúc tiến đầu tư và quản lý đối với khu kinh tế, khu công nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, PTT Hoàng Trung Hải;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
-
VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 423/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu423/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2012
Ngày hiệu lực25/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 423/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 423/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 423/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu423/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành25/12/2012
        Ngày hiệu lực25/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 423/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 423/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

             • 25/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực