Thông báo 489/TB-BXD

Thông báo 489/TB-BXD năm 2013 giới thiệu người phát ngôn của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Thông báo 489/TB-BXD năm 2013 giới thiệu người phát ngôn của Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/TB-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-BXD ngày 13/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng;

Ngày 22/11/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1182/QĐ-BXD giao ông Đỗ Đức Duy - Chánh Văn phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng trân trọng thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí để tiện liên hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, TCCB, ΡTTTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 489/TB-BXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu489/TB-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2013
Ngày hiệu lực04/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 489/TB-BXD

Lược đồ Thông báo 489/TB-BXD năm 2013 giới thiệu người phát ngôn của Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 489/TB-BXD năm 2013 giới thiệu người phát ngôn của Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu489/TB-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Minh Mẫn
        Ngày ban hành04/12/2013
        Ngày hiệu lực04/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 489/TB-BXD năm 2013 giới thiệu người phát ngôn của Bộ Xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 489/TB-BXD năm 2013 giới thiệu người phát ngôn của Bộ Xây dựng

           • 04/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực