Thông báo 498/TB-VPCP

Thông báo 498/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Thông báo 498/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 và 9 tháng năm 2017; công tác phòng chống tội phạm; an toàn giao thông; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; các chương trình, chính sách dân tộc, tôn giáo; giải quyết khiếu nại tố cáo. Cùng dự bui làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Tại bui làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng thường trực đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Lai Châu đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 9 tháng năm 2017; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, góp phần xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phòng chống tội phạm; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tỉnh đã tổ chức tốt Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017.

a) Về kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2017 mặc dù tình hình còn rất nhiều khó khăn, song một số chỉ tiêu kinh tế đạt mức cao như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 90,4%, thu ngân sách đạt 73% kế hoạch cả năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; số hộ dân được sử dụng điện, nước sạch tăng...

b) Về văn hóa - xã hội

Tỉnh đã quan tâm phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số; đã chú trọng phát triển về cả quy mô và chất lượng giáo dục; công tác khám chữa bệnh có nhiu tiến bộ; thực hiện tt các chính sách an sinh, bảo trợ xã hội, Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2016 còn 34,81%, (giảm 5,59% so với năm 2015); giải quyết việc làm mới cho trên 6.800 lao động, tăng 1.500 lao động so với năm 2015.

c) Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Công tác bảo đảm an ninh quốc phòng được củng cố, đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, luôn nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Tình hình hoạt động của tội phạm cơ bản được kiềm chế, đã thực hiện điều tra làm rõ 55/61 vụ tội phạm về trật tự xã hội; phát hiện và bắt 150 vụ 195 đối tượng phạm tội về ma tý; xử lý 20 vụ việc phạm tội về kinh tế; 24 vụ vi phạm về môi trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuần tra, kiểm soát. Quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương ca tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và 3 tỉnh Bắc Lào tiếp tục củng cố và tăng cường.

d) Về công tác cải cách hành chính, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tỉnh đã tập trung cải cách, đơn giản hóa, chuẩn hóa, công khai các thủ tục hành chính và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia. Triển khai 266 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm tại 848 tổ chức, cá nhân; các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, cơ bản đảm bảo quy trình; công tác tiếp dân có nhiều tiến bộ, chủ động xử lý những vấn đề nổi cộm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

đ) Về kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chđạo 389 Quốc gia trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện, xử lý 1.278 vụ vi phạm/1.382 đối tượng (tăng 23 vụ/93 đối tượng), thu và truy thu thuế đạt trên 17 tỷ đồng.

e) Về các chương trình, chính sách dân tộc, tôn giáo

Các chính sách được triển khai đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự tham gia của người dân trong việc lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư, hỗ trợ, giám sát quá trình thực hiện, đến nay cơ bản các công trình đã phát huy hiệu quả, phục vụ tt đời sống sinh hoạt của nhân dân. Về tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tôn trọng chính quyền các cấp.

2. Về một số tồn tại, hạn chế

Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô nhỏ, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ doanh nghiệp so với số dân chỉ bằng 1/2 bình quân toàn quốc. Đời sống vật chất, tinh thần một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, mới có 20,88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp, trong khi đó việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành có mặt còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra cho năm 2017 và cả giai đoạn 2016 - 2020, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Mở rộng thâm canh tăng vụ, nghiên cứu, phát triển một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm chè, cao su; tập trung khoanh nuôi, tái sinh, trồng và bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng rừng.

2. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp theo quy hoạch, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó có các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ có lợi thế về nguyên liệu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hình thức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ mà nòng cốt là hợp tác xã và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, thu hút nguồn nhân lực có trình độ, nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng phát triển công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản; tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại.

Tỉnh cần tìm, kêu gọi nhà đầu tư chiến lược nhằm khai thác, chế biến sâu các mỏ đất hiếm lớn của Tỉnh, Đây là loại khoáng sản chiến lược của các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất máy tính, linh kiện máy tính, điện thoại di động, các thiết bị ngành thông tin, Việc thu hút thành công nhà đầu tư chiến lược sẽ giúp Tỉnh phát triển nhanh, tăng thu ngân sách, tạo việc làm đều tăng mạnh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

3. Phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường quản lý, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin; tăng cường quảng bá, xúc tiến, phát triển các loại hình du lịch. Giải quyết tt các vn đxã hội, nht là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao chỉ số giáo dục ở tất cả các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục có các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đng bào dân tộc thiểu số.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và miền núi theo hướng lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, nhất là các chính sách về đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tạo cơ hội tốt để vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ dịch vụ, phúc lợi xã hội.

5. Chú trọng công tác cải cách hành chính, tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, lãng phí, buôn lậu và gian lận thương mại. Làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

6. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới quốc gia. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Về tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho các địa phương: Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Về sử dụng 100% số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, hàng giả, kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không phải nộp ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm và để lại 100% mức thu phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm: Tỉnh thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước; trường hợp hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thì bố trí trong dự toán chi ngân sách để thực hiện.

c) Về đầu tư tuyến đường hành lang biên giới Phong Th (tnh Lai Châu) - Bát Sát (tỉnh Lào Cai): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét hỗ trợ Tỉnh khi có nguồn vốn.

2. Về công tác dân tộc, tôn giáo

a) Về ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nguồn sự nghiệp thuộc Chương trình 135; Chính sách phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 ngày tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh căn cứ vào hướng dẫn tại các văn bản của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính để triển khai thực hiện.

b) Về cấp đủ nguồn kinh phí để tỉnh thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống: Tỉnh chủ động bố trí vốn đã được phân bcho Đề án. Đối với kinh phí thực hiện chính sách và vốn đầu tư năm 2018, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bố trí cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về ban hành các chính sách mới hỗ trợ; tập trung và giảm các đầu mối quản lý các chính sách để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai các chính sách: Tỉnh căn cứ vào các quy định hiện hành để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu kiến nghị của Tỉnh và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chính sách đặc thù thực hiện ở vùng dân tộc, miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

d) Về tăng cường phân cấp, phân quyền; cấp kinh phí theo hình thức “trọn gói” để địa phương chủ đng trong phân bổ thực hiện các chính sách và thuận lợi trong kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện: Tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành và căn cứ vào điều kiện, tình hình cthể của địa phương, yêu cầu công tác và khả năng thực hiện để tiến hành phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Về nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quan hệ giữa các cấp ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước.

đ) Về hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo: Giao Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trình Chính phủ trong năm 2017.

e) Về chế độ, chính sách ưu đãi và phụ cấp đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Giao Bộ Nội vụ xem xét kiến nghị của Tỉnh tng hp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

3. Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

a) Về quy định cụ thể việc chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại: Giao Thanh tra Chính phủ tổng hợp các kiến nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có tỉnh Lai Châu), đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về quy định cơ chế bảo vệ người tố cáo: Giao Thanh tra Chính phủ nghiên cứu xử lý trong quá trình hoàn thiện Luật tố cáo (sửa đổi) đtrình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

4. Về thực hiện ý kiến kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Giao các bộ, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định hiện hành, xem xét, xử lý các kiến nghị của tỉnh Lai Châu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu: Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm việc thống nhất với nhà tài trợ ADB theo hướng: bố trí đủ vốn ADF cho Dự án; Dự án cần được ADB phê duyệt trước khi Việt Nam tốt nghiệp vốn ADF của ADB, hoàn thiện đề xuất Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương b
inh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý PTTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, V.I, KGVX, QHQT;
-
Lưu: VT, QHĐP.(3)Phg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 498/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu498/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 498/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 498/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 498/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu498/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 498/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 498/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực