Thông báo 5356/TB-BHXH

Thông báo 5356/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị triển khai, tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5356/TB-BHXH 2014 Hội nghị triển khai tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5356/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN MINH THẢO TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TẬP HUẤN THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 và Kế hoạch số 2800/KH-BHXH ngày 31/7/2014, trong các ngày 19-20/12/2014 và 23-24/12/2014, tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, các Ban nghiệp vụ có liên quan của BHXH Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện các Ban, Trung tâm của BHXH Việt Nam hướng dẫn về các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT, những điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện và giải đáp vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đối với các ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam

a) Khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, trình lãnh đạo ngành ký ban hành trước ngày 31/01/2015.

b) Ban Thực hiện chính sách BHYT phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế thành lập các tổ công tác kiểm tra việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT tại một số cơ sở y tế; tham mưu thành lập bộ phận thường trực (gồm đại diện các đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu, Ban Sổ-Thẻ, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Công nghệ thông tin) hỗ trợ và hướng dẫn địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHYT.

c) Ban Thu chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung, phương pháp tập huấn về việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, tờ khai tham gia BHYT và triển khai công tác thu BHYT tại xã, phường, thị trấn. Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về các nội dung chưa được qui định rõ tại các văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp.

d) Ban Tài chính - Kế toán bố trí kinh phí tập huấn về việc lập danh sách, tờ khai của đối tượng tham gia BHYT tại xã, phường, thị trấn của BHXH các tỉnh, thành phố trong dự toán chi quản lý bộ máy ngay từ đầu năm 2015.

đ) Trung tâm Công nghệ thông tin sửa đổi, hoàn thiện phần mềm đáp ứng được những thay đổi của Luật BHYT, chuyển giao cho địa phương thực hiện. Kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

2. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố ký ban hành. Tham mưu UBND tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị triển khai các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các sở, ban, ngành, cơ sở KCB và các đơn vị có liên quan (mời lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố chủ trì).

- Tổ chức tập huấn về việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, tờ khai tham gia BHYT và triển khai công tác thu BHYT tại xã, phường, thị trấn.

- Tiếp nhận đề nghị tham gia BHYT của người dân theo hộ gia đình trong trường hợp UBND xã, phường, thị trấn chưa kịp lập danh sách, kiểm tra xác minh đối tượng, giải thích và đề nghị người tham gia BHYT tự chịu trách nhiệm về tờ khai tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Căn cứ phần mềm của Trung tâm Công nghệ thông tin chuyển giao, hướng dẫn các cơ sở KCB điều chỉnh phần mềm thống kê phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trường hợp cơ sở KCB không điều chỉnh được, báo cáo BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Trong tháng 01/2015, bố trí giám định viên thường trực tại tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên để kịp thời tư vấn, giải quyết các vướng mắc về chế độ BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện Luật BHYT.

- Bố trí cán bộ có thẩm quyền, thường trực để giải quyết trực tiếp (hoặc thông qua đường dây nóng) những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến chế độ, chính sách BHYT.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại hội nghị triển khai, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện; báo cáo UBND tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Lưu: VT, VP, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Dương Văn Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5356/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5356/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5356/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 5356/TB-BHXH 2014 Hội nghị triển khai tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5356/TB-BHXH 2014 Hội nghị triển khai tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5356/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýDương Văn Hào
        Ngày ban hành27/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 5356/TB-BHXH 2014 Hội nghị triển khai tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 5356/TB-BHXH 2014 Hội nghị triển khai tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

           • 27/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực