Thông báo 58/TB-VPCP

Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 58/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tổng kết công tác Ban Chỉ đạo 138/CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TB-VPCP

Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THNG THƯNG TRC TRƯƠNG HÒA BÌNH TI HI NGH TRC TUYN TOÀN QUC TNG KT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIN KHAI NHIM V NĂM 2018 CA BAN CH ĐO 138/CP VÀ BAN CH ĐO 389 QUC GIA

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Thượng tưng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Ban Chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là:

1. Về công tác phòng, chống tội phạm

- Đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác phòng, chng tội phạm, đặc biệt đã trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trình cấp có thẩm quyền ký kết, phê chuẩn nhiều điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm.

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC và các hội nghị quan trọng khác của năm APEC 2017; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, cơ quan chức năng của các nước liên quan trong việc truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài. Đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, làm giảm 3,02% svụ phạm pháp hình sự so với năm 2016. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 80,41% tăng 2,47%. Đã điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

2. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ban hành Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05/12/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề mang lại hiệu quả cao.

- Đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, phát hiện gần 226.000 vụ việc vi phạm (tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2016), thu nộp ngân sách hơn 23.000 tỷ (tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2016), khởi tố 1.637 vụ (tăng 4,87% so với năm 2016), 2.118 đối tượng (tăng 13,69 % so với cùng kỳ năm 2016).

Tuy nhiên, tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, đánh bạc, buôn lậu và hoạt động của các đối tượng “lâm tặc”, “cát tặc” vẫn diễn ra phức tạp; có nơi, có lúc tội phạm hình sự hoạt động ngang nhiên “lộng hành”, gây bức xúc trong dư luận. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn xảy ra trên diện rộng, với thủ đoạn tinh vi và gắn với tệ nạn tham nhũng, thậm chí hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc với nhiều chủng loại, như về dược phẩm, phân bón, thuốc lá, rượu... được bày bán công khai ở nhiều nơi.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên là do chúng ta chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc; kỷ cương, kỷ luật hành chính nhiều nơi chưa nghiêm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi, một số bộ, ngành chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Một số cán bộ, công chức còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, thậm chí “bảo kê” cho các hành vi vi phạm pháp luật, trong khi đó cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực của các cơ quan chức năng còn bất cập, chưa hiệu quả; chưa kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa và chủ động phát hiện tội phạm; hệ thống các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn bất cập, sơ hở.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tạo được chuyển biến căn bản hơn, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương; kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa và chủ động phát hiện tội phạm; phải phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm chất lượng, tiến độ, nht là cơ chế phòng ngừa đkhông thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước, như: sửa đổi Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam vừa có hiệu lực từ 01 ngày 01 năm 2018.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong việc đấu tranh lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, phối hợp, đánh giá tình hình, qua đó xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân trong công tác này.

4. Các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, lực lượng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức công vụ, tác phong làm việc cho cán bộ, công chức để nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khi cần thiết phải thành lập các tổ công tác để kiểm tra, kể cả giám sát bí mật việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi nhũng nhiu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức; phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ có “kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật”.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan khi tham gia phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP tổ chức nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

6. Mở rộng quan hệ hp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện tốt các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia về phòng, chống tội phạm. Chủ động đàm phán, ký kết các Hiệp định về dẫn độ, tương trợ tư pháp về hình sự, giúp cho việc điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài thuận lợi hơn.

7. Về một số nhiệm vụ cụ thể:

- Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức nắm, phân tích, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, không để xảy ra bị động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, làm tt công tác điều tra cơ bản, xác lập các chuyên án lớn đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm buôn lậu, nhất là buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát,... Có biện pháp giám sát, theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn các đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài.

- Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở để buôn lậu, trốn thuế; xử lý nghiêm các hành vi chuyển giá, khai báo không trung thực về giá mua bán hàng hóa khi kê khai thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước; có biện pháp thu đủ, kịp thời về ngân sách số tiền bị thất thu, thất thoát.

- Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng và địa bàn trọng điểm để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kéo dài nhưng đến khi người dân phản ánh thì lực lượng chức năng mới vào cuộc.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới đường bộ, đường biển để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nht là các mặt hàng trọng điểm, như: ma túy, xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, gỗ, hàng tiêu dùng; lực lượng Cảnh sát biển tăng cường công tác kiểm soát nm tình hình, phối hợp tốt với các lực lượng liên quan, nhất là trong vấn đề chia sẻ, cung cấp thông tin, đảm bảo phát hiện, triệt phá kịp thời các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên bin.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án sáp nhập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 138/CP; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm 2018.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí, các hiệp hội, ngành nghề thành lập các tổ công tác để thu thập thông tin về các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ; báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo xử lý nghiêm minh.

8. Các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Trong phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân ổn định cuộc sống, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang B, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý thị trường;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 138/CP (BCA);
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu58/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực09/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 58/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tổng kết công tác Ban Chỉ đạo 138/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 58/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tổng kết công tác Ban Chỉ đạo 138/CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu58/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành09/02/2018
        Ngày hiệu lực09/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 58/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tổng kết công tác Ban Chỉ đạo 138/CP

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 58/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tổng kết công tác Ban Chỉ đạo 138/CP

           • 09/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực