Thông báo 602/TB-VPCP

Thông báo 602/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 602/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các tổ chức: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo của Văn phòng Chính phủ; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Các thành viên dự họp đã đánh giá nghiêm túc, thực chất tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 14 tháng 11 năm 2016. Năm 2017, các Thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức đã có đóng góp thiết thực trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin góp phần thành công kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, đòi hỏi sự tâm huyết và nỗ lực hơn nữa của các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như của các cơ quan liên quan trong năm 2018.

2. Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 và thực hiện Chỉ thị s14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công vi cách mạng, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Thống nhất với Bộ Quốc phòng về danh sách, kế hoạch lấy mẫu, quản lý mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin trên nguyên tắc thận trọng, lồng ghép với việc thực hiện chính sách và theo đúng quy trình qun lý.

- Thống nhất với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel khẩn trương hoàn thiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN thuộc Đề án xác định hài ct liệt sĩ còn thiếu thông tin trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, nếu có khó khăn, vướng mc báo cáo Trưng Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông xây dựng bản đồ mộ, nghĩa trang liệt sĩ.

- Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định đối với các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia vào Đán xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trước 30 tháng 4 năm 2018. Khẩn trương hoàn thành công tác giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, nơi hy sinh của liệt sĩ.

c) Bộ Công an khẩn trương thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định gen. Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 để xử lý.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với các hình thức phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền.

- Làm đu mối vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) và Bộ Quốc phòng (Cục chính sách) để sớm khai thác, sử dụng trên internet.

đ) Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

g) Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai thực hiện theo sự phân công của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

h) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 150;
- Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 150;
- VPCP: BTCN, các PCN
, Trợ lý TTCP, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 602/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu602/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 602/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 602/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 602/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu602/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 602/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 602/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin

           • 25/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực