Thông báo 612/TB-VPCP

Thông báo 612/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, tại phiên họp lần thứ nhất năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 612/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng chỉ đạo hành động không còn nạn đói


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2017

Ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia chương trình hành động “Không còn nạn đói” đến năm 2025 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đthông qua Quy chế hoạt động, Chương trình hành động Quốc gia. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; dự thảo Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động chuẩn bị chu đáo nội dung cuộc họp, nhất là dự thảo về Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

2. Sáng kiến “Không còn nạn đói” được Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền vững Rio+20 ở Brazil vào tháng 6 năm 2012 liên quan đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững Thiên niên kỷ 2 (MDG 2) về đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo nhằm bảo đảm phát triển bền vững hệ thống sản xuất kinh, tăng năng suất sản xuất và thu nhập của các hộ nông dân nhỏ, dân cư có đủ lương thực, không còn trẻ em dưới 2 tuổi suy dinh dưỡng, không có thất thoát và lãng phí lương thực, thực phẩm;

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Việt Nam cam kết tham gia và thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói”. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

3. Về cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; dự thảo Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo, trong đó đề xuất các cuộc họp chuyên đề;

- Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành trong quý I năm 2018;

- Khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành, cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động Quốc gia; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ nguồn kinh phí cho Chương trình hành động Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2018;

- Hướng dẫn các cơ quan liên quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nâng cao tránh nhiệm của cán bộ các cấp với người dân;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, định kỳ sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Các Bộ ngành, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 12/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động Quốc gia theo các nội dung sau:

- Chủ động triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Bộ, ngành trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện chức năng, nhiệm vụ được giao ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo;

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế họp, báo cáo, cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu Quốc gia để thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Chương trình hành động Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg;
- Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, TP
trực thuộc TW;
- Thành viên BCĐ QG KCNĐ đến năm 2025;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các vụ: NN, TH, KTTH, QHQT, KGVX; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN(2). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 612/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu612/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 612/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 612/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng chỉ đạo hành động không còn nạn đói


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 612/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng chỉ đạo hành động không còn nạn đói
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu612/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 612/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng chỉ đạo hành động không còn nạn đói

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 612/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng chỉ đạo hành động không còn nạn đói

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực