Thông báo 650/TB-VP

Thông báo 650/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng về chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức các ban quản lý dự án sử dụng ODA xây dựng cơ bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 650/TB-VP kết luận chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng chế độ tiền lương cán bộ viên chức ban quản lý dự án sử dụng ODA


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 650/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ HỒNG VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG ODA XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ngày 20 tháng 8 năm 2009, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì cuộc họp về chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ODA xây dựng cơ bản. Tham dự cuộc họp có đại diện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án phát triển công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về chế độ tiền lưong cho cán bộ, viên chức các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ODA xây dựng cơ bản và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành; hiện nay, hấu hết các Ban Quản lý dự án có sử dụng vốn ODA xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố đều áp dụng cơ chế tiền lương theo quy định pháp luật; do đó, việc Sở Nội vụ thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định về chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ODA xây dựng cơ bản theo Tờ trình số 718/TTr-SNV ngày 25 tháng 6 năm 2009 là không phù hợp, vì không giải quyết đúng vướng mắc và yêu cầu của các Ban Quản lý dự án khi đơn vị chuyển đổi mô hình sang đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Giao Sở Nội vụ chủ động phối hợp với Sở Tài chính khảo sát, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tiền lương của các Ban Quản lý dự án nói chung và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ODA nói riêng, sớm đề xuất cơ chế tài chính đối với mô hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án được chuyển đổi theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án; trên cơ sở đó, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của các Ban Quản lý dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các thành viên dự họp;
- Sở ngành thành phố;
- UBND quận-huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TCTMDV, TH-KH;
- Lưu: VT, (VX/Nh) HL.          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu650/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2009
Ngày hiệu lực04/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/TB-VP

Lược đồ Thông báo 650/TB-VP kết luận chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng chế độ tiền lương cán bộ viên chức ban quản lý dự án sử dụng ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 650/TB-VP kết luận chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng chế độ tiền lương cán bộ viên chức ban quản lý dự án sử dụng ODA
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu650/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Thị Minh Hương
        Ngày ban hành04/09/2009
        Ngày hiệu lực04/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 650/TB-VP kết luận chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng chế độ tiền lương cán bộ viên chức ban quản lý dự án sử dụng ODA

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 650/TB-VP kết luận chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng chế độ tiền lương cán bộ viên chức ban quản lý dự án sử dụng ODA

           • 04/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực