Thông báo 67/TB-UB

Thông báo 67/TB-UB năm 1979 về quản lý và tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 67/TB-UB quản lý tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Thông báo 67/TB-UB quản lý tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 67/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 1979

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC PHÂN PHỐI, SỬA CHỮA MÁY THU THANH, THU HÌNH TRONG THÀNH PHỐ

Ngày 26 tháng 3 năm 1979, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và có ý kiến giải quyết đề nghị của đồng chí Giám đốc Đài phát thanh về việc quản lý và lập xí nghiệp sửa chữa, phân phối máy thu hình, máy thu thanh như sau:

Hiện nay thành phố ta còn đang trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, chưa nắm chắc được toàn bộ cơ sở vật chất của ngành nghề sản xuất phụ tùng, phụ kiện và sửa chữa máy thu thanh, thu hình, nên có khó khăn trong việc phân công quản lý ngành theo tinh thần quyết định số 90-TTg ngày 30-1-1978 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố quy định sự phân công như sau:

1. Các sở quản lý của thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các cơ sở sản xuất của Trung ương) đã sẵn có cơ sở sửa chữa các loại máy thu thanh và thu hình thì được tiếp tục quản lý và điều hành các cơ sở đó, và đưa các cơ sở sửa chữa này đi vào hoạt động theo chế độ kinh doanh hạch toán kinh tế.

2. Giao cho Sở Thương nghiệp tiếp tục quản lý hành chính, kinh tế lĩnh vực phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình (kể cả công tác nghiên cứu chủ trương, chính sách, phương án và tổ chức thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nghề sửa chữa máy thu thanh, thu hình).

3. Riêng đối với Đài phát thanh thành phố, trước mắt có thể tổ chức một bộ phận sửa chữa máy thu thanh, thu hình theo khả năng cho phép để sửa chữa cho các bộ công nhân viên chức Nhà nước. Bộ phận này nằm trong xí nghiệp truyền thanh trực thuộc Đài phát thanh.

4. Ủy ban Kế hoạch thành phố xét giao chỉ tiêu phân phối linh kiện, phụ tùng sửa chữa máy thu thanh, thu hình cho những cơ sở sửa chữa nào đã đi vào nề nếp quản lý kinh tế, thực hiện được hạch toán kinh tế, có đăng ký kế hoạch.

Sau khi hoàn thành công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, quy hoạch tổ chức lại ngành nghề sản xuất và sửa chữa máy thu thanh, thu hình và tình hình tổ chức ổn định sẽ bàn giải quyết sự phân công quản lý theo quy định của Hội đồng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo cho Đài Phát thanh thành phố và các cơ quan có liên quan của thành phố biết quyết định trên của thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để thi hành.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/TB-UB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu67/TB-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/1979
Ngày hiệu lực05/04/1979
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/TB-UB

Lược đồ Thông báo 67/TB-UB quản lý tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 67/TB-UB quản lý tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu67/TB-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành05/04/1979
        Ngày hiệu lực05/04/1979
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 67/TB-UB quản lý tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 67/TB-UB quản lý tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình