Thông tư 01/2000/TT-BTM

Thông tư 01/2000/TT-BTM bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Thông tư 01/2000/TT-BTM đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2000/TT-BTM đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2000/TT-BTM

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/2000/TT-BTM NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2000 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 26/1999/TT-BTM NGÀY 19/08/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HOÁ Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bản hàng hoá với nước ngoài, Thông tư số 57/1998/NĐ-CP xuất nhập khẩu gia công đại lý">18/1998/TT-BTM ngày 28/08/1998 và Thông tư số 26/1998/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định nói trên;
Căn cứ tính đặc thù của doanh nghiệp chế xuất được thành lập và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ,
Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung Thông tư số 26/1998/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài như sau:

Thương nhân Việt Nam được đặt gia công hàng hoá với các Doanh nghiệp chế xuất mà không bị ràng buộc theo điều kiện đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài quy định tại Mục 6.b Thông tư số 26/1998/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2000/TT-BTM

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 01/2000/TT-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/01/2000
Ngày hiệu lực 01/02/2000
Ngày công báo 15/03/2000
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2000/TT-BTM

Lược đồ Thông tư 01/2000/TT-BTM đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 01/2000/TT-BTM đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 01/2000/TT-BTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Mai Văn Dâu
Ngày ban hành 17/01/2000
Ngày hiệu lực 01/02/2000
Ngày công báo 15/03/2000
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 01/2000/TT-BTM đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM

Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2000/TT-BTM đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM