Thông tư 01/2014/TT-BCT

Thông tư 01/2014/TT-BCT quy định về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2014/TT-BCT nhập khẩu gỗ nguyên liệu Campuchia


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CAMPUCHIA

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10146/VPCP-KTN ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý nhập khẩu gỗ và công văn số 17/TTg-KTN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia như sau.

Điều 1. Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Bãi bỏ quy định về việc cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tại điểm 3, Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 2. Thủ tục nhập khẩu

Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Điều 3. Cửa khẩu nhập khẩu

1. Các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu và các điểm thông quan khác thuộc Khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

2. Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân

Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia phải tuân thủ đúng quy định pháp luật của Campuchia và pháp luật của Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, thương nhân phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ; Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2014/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2014
Ngày hiệu lực15/01/2014
Ngày công báo30/01/2014
Số công báoTừ số 159 đến số 160
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 01/2014/TT-BCT nhập khẩu gỗ nguyên liệu Campuchia


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 01/2014/TT-BCT nhập khẩu gỗ nguyên liệu Campuchia
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu01/2014/TT-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýTrần Tuấn Anh
     Ngày ban hành15/01/2014
     Ngày hiệu lực15/01/2014
     Ngày công báo30/01/2014
     Số công báoTừ số 159 đến số 160
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Thông tư 01/2014/TT-BCT nhập khẩu gỗ nguyên liệu Campuchia

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2014/TT-BCT nhập khẩu gỗ nguyên liệu Campuchia

      • 15/01/2014

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 30/01/2014

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 15/01/2014

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực