Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã được thay thế bởi Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 01/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam,

Điều 1. Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục H
i quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các t
nh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN. (
150)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2017/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo04/02/2017
Số công báoTừ số 117 đến số 118
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2020
Cập nhật7 tháng trước
(14/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu01/2017/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýVũ Văn Tám
     Ngày ban hành16/01/2017
     Ngày hiệu lực01/03/2017
     Ngày công báo04/02/2017
     Số công báoTừ số 117 đến số 118
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2020
     Cập nhật7 tháng trước
     (14/01/2020)

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi