Thông tư 02/2009/TT-BTTTT

Thông tư 02/2009/TT-BTTTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2009/TT-BTTTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Bưu chính, Viễn thông (trước đây) ban hành:

1. Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành định mức xây dựng cơ bản công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông;

2. Quyết định số 10/2007/QĐ-BBCVT ngày 14/5/2007 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viễn thông;

3. Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

4. Quyết định số 05/2008/QĐ-BTTTT ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ TTTT: BT và các TT;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Sở TTTT;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT;
- TTĐT, Công báo;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2009/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2009
Ngày hiệu lực01/04/2009
Ngày công báo20/02/2009
Số công báoTừ số 129 đến số 130
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 02/2009/TT-BTTTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 02/2009/TT-BTTTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu02/2009/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýTrần Đức Lai
       Ngày ban hành09/02/2009
       Ngày hiệu lực01/04/2009
       Ngày công báo20/02/2009
       Số công báoTừ số 129 đến số 130
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 02/2009/TT-BTTTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2009/TT-BTTTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           • 09/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực