Thông tư 03/2010/TT-NHNN

Thông tư 03/2010/TT-NHNN quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 03/2010/TT-NHNN mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng đã được thay thế bởi Thông tư 09/2011/TT-NHNN mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2010/TT-NHNN mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2010/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2009/NQ-QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng như sau:

Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng) tại tổ chức tín dụng là 1,0%/năm.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2010.

2. Quy định về lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng theo Quyết định số 07/2007/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng hết hiệu lực thi hành.

3. Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì được thực hiện cho đến hết thời hạn đã thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế gửi tiền tại tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo25/02/2010
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 03/2010/TT-NHNN mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 03/2010/TT-NHNN mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu03/2010/TT-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýNguyễn Văn Giàu
     Ngày ban hành10/02/2010
     Ngày hiệu lực11/02/2010
     Ngày công báo25/02/2010
     Số công báoTừ số 103 đến số 104
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2011
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 03/2010/TT-NHNN mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2010/TT-NHNN mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng