Thông tư 03/2011/TT-BGTVT

Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT "quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT đã được thay thế bởi Thông tư 46/2015/TT-BGTVT tải trọng khổ giới hạn lưu hành xe quá tải trọng quá khổ giới hạn đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 07/2010/TT-BGTVT NGÀY 11/02/2010 CỦA BỘ GTVT "QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HOÁ TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ"

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải (gọi tắt là Thông tư 07/2010/TT-BGTVT) "quy định về tải trọng khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ" như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT:

1. Điểm b khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Đối với tổ hợp xe đầu kéo với sơ mi rơ móc:

- Có tổng số trục bằng ba, tổng  26 tấn;trọng lượng của xe

- Có tổng số trục bằng bốn, tổng  34 tấn;trọng lượng của xe

- Có tổng số trục bằng năm, tổng  44 tấn;trọng lượng của xe

- Có tổng số trục bằng sáu hoặc lớn  48 tấn.hơn, tổng trọng lượng của xe "

2. Khoản 3 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Xe chuyên dùng và xe chở container: Chiều cao xếp hàng hoá tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên không quá 4,35 mét;"

3. Điểm b khoản 3 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Tổng trọng lượng của xe nhỏ hơn trọng lượng xe tối đa được phép lưu hành trên đường bộ, nhưng có tải trọng trục xe vượt quá 1,15 lần tải trọng trách xe tối đa được phép lưu hành trên đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT"

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 16, khoản 3 Điều 17 và điểm b khoản 3 điều 23 của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ".

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2011/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2011
Ngày hiệu lực08/04/2011
Ngày công báo08/03/2011
Số công báoTừ số 117 đến số 118
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu03/2011/TT-BGTVT
    Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
    Người kýHồ Nghĩa Dũng
    Ngày ban hành22/02/2011
    Ngày hiệu lực08/04/2011
    Ngày công báo08/03/2011
    Số công báoTừ số 117 đến số 118
    Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
    Cập nhật2 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2010/TT-BGTVT