Thông tư 03/2020/TT-BTC

Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư thủ tục giải ngân nguồn viện trợ của Liên bang Nga


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC GIẢI NGÂN VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định v chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận;

Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư s 26/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định th tục giải ngân và cơ chế tài chính đi với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đi với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Dự án đã dừng triển khai căn cứ Nghị quyết s 31/2016/QH14 của Quốc hội.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 20 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng
Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
,
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn b
n (Bộ Tư pháp);
-
Tập đoàn Điện lực VN;
- NHTMCP Ngoại thương VN;
- NHPT Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN (5
0b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2020/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2020/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2020/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư thủ tục giải ngân nguồn viện trợ của Liên bang Nga


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư thủ tục giải ngân nguồn viện trợ của Liên bang Nga
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu03/2020/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành06/01/2020
       Ngày hiệu lực20/02/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư thủ tục giải ngân nguồn viện trợ của Liên bang Nga

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư thủ tục giải ngân nguồn viện trợ của Liên bang Nga

           • 06/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực