Thông tư 04/2005/TT-NHNN

Thông tư 04/2005/TT-NHNN sửa đổi khoản 6 mục III thông tư 01/2001/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do ngân hàng nhà nước ban hành

Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 36/2013/TT-NHNN mở sử dụng tài khoản ngoại tệ đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMSỐ 04/2005/TT-NHNN NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 6 MỤC III THÔNG TƯ SỐ 01/2001/TT-NHNN NGÀY 19/1/2001 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam và nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam được phép đầu tư ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam như sau:

1. "6. Doanh nghiệp được phép sử dụng ngoại tệ từ các nguồn sau đây để chuyển ra nước ngoài góp vốn đầu tư, thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp:

a. Tài khoản tiền gửi ngoại tệ của mình mở tại Ngân hàng được phép;

b. Mua ngoại tệ tại Ngân hàng được phép;

c. Vay ngoại tệ tại Ngân hàng được phép phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay bằng ngoại tệ.”

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Lê Đức Thúy

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2005/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2005
Ngày hiệu lực20/09/2005
Ngày công báo05/09/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu04/2005/TT-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýLê Đức Thúy
     Ngày ban hành26/08/2005
     Ngày hiệu lực20/09/2005
     Ngày công báo05/09/2005
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam