Thông tư 05/2007/TT-UBDT

Thông tư 05/2007/TT-UBDT hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II do ỦY ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2007/TT-UBDT hướng dẫn đánh giá xét xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2


UỶ BAN DÂN TỘC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2007/TT-UBDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2007 

 

THÔNG TƯ


SỐ 05/2007/TT-UBDT NGÀY 19/7/2007 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XÉT CÁC XÃ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc,

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010,

Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

 1. Thông tư này áp dụng để đánh giá, xét công nhận các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II đã hoàn thành mục tiêu theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xét thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II trong diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II sẽ có hướng dẫn riêng.

 2. Việc đánh giá, xét duyệt các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II do các địa phương thực hiện, đảm bảo nguyên tắc dân chủ công khai trên cơ sở các tiêu chí được qui định tại của Thông tư này.

 3. Đối với những xã sau khi hoàn thành mục tiêu được xác định lại là xã KV II, nếu có thôn ĐBKK sẽ được xem xét đề nghị bổ sung thôn ĐBKK vào Chương trình 135 giai đoạn II.

 4. Số liệu, chỉ tiêu để xét, đánh giá các tiêu chí xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II được lấy tại thời điểm gần nhất (nếu chưa xác định được thì lấy tại thời điểm 31 tháng 12 của năm truớc đó). Hộ nghèo được xác định theo Quyết định 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135giai đoạn II là xã có đủ 4 tiêu chí sau:

 1. Tiêu chí 1: Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã có đủ các loại công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào như sau:

 - Hệ thống giao thông: Đã có đường ôtô đến trung tâm xã đảm bảo đi được cả mùa mưa và mùa khô, 90% thôn bản có đường giao thông cho xe gắn máy trở lên từ thôn bản đến trung tâm xã;

 - Có trên 75% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc các nguồn cung cấp điện khác;

 - Có đủ trường, lớp được xây dựng kiên cố cho các cấp tiểu học và trung học cơ sở, không còn tình trạng học 3 ca;

 - Đã có trạm xá được xây dựng kiên cố và có đủ trang thiết bị cần thiết khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;

 - Trên 60% số thôn trong xã có nhà sinh hoạt cộng đồng thôn;

 2. Tiêu chí 2: Về phát triển sản xuất: Trên 70% số hộ trong xã đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 3,5 triệu đồng/năm;

 3. Tiêu chí 3: Về đời sống

 - Tỉ lệ hộ nghèo của xã dưới 30%.

 - Dưới 10% số hộ còn nhà tạm, tranh, tre, nứa lá;

 - Trên 75% số hộ có đủ nước sinh hoạt;

 4. Tiêu chí 4: Các yếu tố xã hội:

 - Trình độ văn hoá của cán bộ, công chức cấp xã (áp dụng theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ):

 + Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: Có ít nhất 50% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;

 + Đối với công chức cấp xã: 85% công chức cấp xã có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;

- Đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; có điểm bưu điện văn hoá xã;

- Trên 95% học sinh tiểu học, trên 75% học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi được đến trường; trên 95% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được giúp đỡ pháp luật miễn phí;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ở địa phương

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ tình hình thực tế tổ chức rà soát, xác định các xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135;

- Thành lập Hội đồng xét duyệt và thẩm định các cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) để xét duyệt xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo các quy định tại mục I và mục II của Thông tư này.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xét duyệt xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 về Cơ quan thường trực Chương trình 135 Trung ương (Uỷ ban Dân tộc) trước ngày 01 tháng 8 hàng năm.

Riêng năm 2007, báo cáo của Tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2007 và tập trung vào việc: Rà soát, đưa những xã trong diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II, nhưng được xác định là xã khu vực I, khu vực II theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (trừ những xã biên giới, xã ATK); Rà soát những xã đầu tư nhiều năm ở giai đoạn I, đã gần hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 ở giai đoạn I, xã đã có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu;

- Hồ sơ đề nghị xét duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc gồm:

+ Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt cấp huyện;

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị công nhận các xã hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn II;

 2. Ở trung ương

Ủy ban Dân tộc căn cứ hồ sơ đề nghị xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.

 IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban Dân tộc để xem xét, giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

Ksor Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/TT-UBDT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2007/TT-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2007
Ngày hiệu lực23/08/2007
Ngày công báo08/08/2007
Số công báoTừ số 544 đến số 545
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/TT-UBDT

Lược đồ Thông tư 05/2007/TT-UBDT hướng dẫn đánh giá xét xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 05/2007/TT-UBDT hướng dẫn đánh giá xét xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu05/2007/TT-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýKsor Phước
        Ngày ban hành19/07/2007
        Ngày hiệu lực23/08/2007
        Ngày công báo08/08/2007
        Số công báoTừ số 544 đến số 545
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư 05/2007/TT-UBDT hướng dẫn đánh giá xét xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2007/TT-UBDT hướng dẫn đánh giá xét xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2

         • 19/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/08/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực