Thông tư 05/2013/TT-BGTVT

Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển vỏ thép đã được thay thế bởi Thông tư 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân cấp đóng tàu biển trang bị an toàn và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển vỏ thép


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - SỬA ĐỔI LẦN 1 NĂM 2013

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013.

Mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2013 QCVN 21: 2010/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo24/06/2013
Số công báoTừ số 345 đến số 346
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển vỏ thép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển vỏ thép
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu05/2013/TT-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýĐinh La Thăng
       Ngày ban hành02/05/2013
       Ngày hiệu lực01/11/2013
       Ngày công báo24/06/2013
       Số công báoTừ số 345 đến số 346
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển vỏ thép

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển vỏ thép