Thông tư 06/2011/TT-BNV

Thông tư 06/2011/TT-BNV về chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 06/2011/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức hộ sinh đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2011/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức hộ sinh


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHỨC DANH, MÃ SỐ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC HỘ SINH

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại công văn số 8352/BYT-TCCB ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc bổ sung, sửa đổi chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh, bao gồm:

1. Hộ sinh chính                                     - Mã số: 16.294

2. Hộ sinh                                             - Mã số: 16.295

3. Hộ sinh cao đẳng                               - Mã số: 16.296

4. Hộ sinh trung cấp                               - Mã số: 16.297

5. Hộ sinh sơ cấp                                  - Mã số: 16.298

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bãi bỏ quy định về chức danh, mã số các ngạch viên chức nữ hộ sinh được quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, gồm có:

1. Nữ hộ sinh cao cấp                            - Mã số: 16.123

2. Nữ hộ sinh chính                                - Mã số: 16.124

3. Nữ hộ sinh                                        - Mã số: 16.125

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2011/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2011
Ngày hiệu lực15/04/2011
Ngày công báo23/03/2011
Số công báoTừ số 153 đến số 154
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 06/2011/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức hộ sinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 06/2011/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức hộ sinh
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu06/2011/TT-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýTrần Anh Tuấn
       Ngày ban hành01/03/2011
       Ngày hiệu lực15/04/2011
       Ngày công báo23/03/2011
       Số công báoTừ số 153 đến số 154
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 06/2011/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức hộ sinh

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2011/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức hộ sinh