Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật người bị thương đã được thay thế bởi Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật người bị thương


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2001/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 07/2001/TT-BLĐTBXH NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI VỀ VIỆC PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ SAU KHI GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế;
Căn cứ ý kiến thoả thuận của Bộ Y tế tại văn bản số 1156/YT-ĐTr ngày 20 tháng 2 năm 2001;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương qui định tại tiết a, điểm 4, mục B, phần I Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 như sau:

4- Giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật:

a) Đối với người qui định tại điểm 1, mục B: nếu sau khi giám định lại vẫn ở mức dưới 21% thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu giữ biên bản giám định thương tật, không thực hiện khoản trợ cấp 1 lần. Nếu sau khi giám định lại được xác định tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp thương tật (mẫu số 03 ĐC kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT và lập bản trích lục hồ sơ thương tật (mẫu kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký, đóng dấu bản trích lục hồ sơ thương tật của từng người để chuyển về Bộ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công tổ chức lưu trữ bản trích lục hồ sơ thương tật của thương binh do các địa phương bàn giao; đồng thời đối chiếu với danh sách đề nghị giám định lại thương tật đã thẩm định (qui định tại điểm 3, mục B, phần I Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT) để đăng ký số giấy chứng nhận thương binh và thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, giải quyết quyền lợi cho thương binh theo qui định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 và thay thế tiết a, điểm 4, mục B, phần I Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn giải quyết.

 

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

 

UBND tỉnh, thành phố...

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: /LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG TẬT

Số tỉnh quản lý......................... Số giấy chứng nhận thương binh..............

Họ và tên.................................. Ngày, tháng, năm sinh:............................

Bí danh..................................... Giới tính...................................................

Nguyên quán:..................................... ........................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................... ...................................................

Ngày nhập ngũ tham gia cách mạng...................................... Đơn vị.........

Cấp bậc chức vụ khi bị thương...................................... ..............................

Ngày bị thương................................. Thời kỳ bị thương.............................

Trường hợp bị thương...................................... ..........................................

Nơi bị thương.............................................................................................

Đơn vị khi bị thương..................................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bị thương.....................................................

Thuộc đối tượng: QN, TNXP,CNVC, đối tượng khác:

Giấy CNBT số.... ngày... tháng.... năm.... của...........................................

Tình trạng thương tật...................................... ...........................................

..................................... .................................... .........................................

...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

Biên bản giám định y khoa số.... ngày... tháng... năm... của Hội dồng giảm định y khoa.......................................... ...................................... ................................

Kết luận tỷ lệ thương tật.... % vĩnh viễn, tạm thời.

Được xác nhận là:........................... theo Quyết định trợ cấp số..... ngày.... tháng.... năm... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.............................

Trợ cấp hàng tháng............................... Trợ cấp một lần................................

Phụ cấp...................................... Các chế độ khác đang hưởng.......................

Trợ cấp hưởng từ ngày..... tháng... năm.... .........................

Đã khám lại ngày... tháng... năm... tại Hội đồng GĐYK....................

Kết luận tỷ lệ thương tật......% vĩnh viễn, tạm thời theo biên bản GĐYK số.....

Trợ cấp hàng tháng...................................... trợ cấp một lần............................

Phụ cấp...................................... Các chế độ khác đang hưởng........................

Trợ cấp hưởng từ ngày.... tháng....năm.... theo Quyết định số.... ngày... tháng... năm... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh..........

Trích lục tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội........ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

...... ngày.... tháng..... năm....
Giám đốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2001/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2001/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2001
Ngày hiệu lực01/04/2001
Ngày công báo30/04/2001
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2001/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật người bị thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật người bị thương
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu07/2001/TT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đình Liêu
        Ngày ban hành13/03/2001
        Ngày hiệu lực01/04/2001
        Ngày công báo30/04/2001
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2007
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật người bị thương

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật người bị thương