Thông tư 08/2010/TT-BNV

Thông tư 08/2010/TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 08/2010/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2010/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2010/TT-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHỨC DANH, MÃ SỐ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại công văn số 2522/LĐTBXH-BTXH ngày 26 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội, bao gồm:

1. Công tác xã hội viên chính      - Mã số: 24.291

2. Công tác xã hội viên               - Mã số: 24.292

3. Nhân viên công tác xã hội       - Mã số: 24.293

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2010/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2010/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2010
Ngày hiệu lực09/10/2010
Ngày công báo08/09/2010
Số công báoTừ số 536 đến số 537
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2010/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 08/2010/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 08/2010/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu08/2010/TT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành25/08/2010
        Ngày hiệu lực09/10/2010
        Ngày công báo08/09/2010
        Số công báoTừ số 536 đến số 537
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 08/2010/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2010/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội