Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL

Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức đã được thay thế bởi Thông tư 11/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị đối với môn Lân Sư Rồng và được áp dụng kể từ ngày 17/03/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÂN SƯ RỒNG

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao s 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định s 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cẩu tchức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ v chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Theo đnghị của Tng cục trưởng Tng cục Thdục th thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở th thao tchức hoạt động Lân Sư Rồng,

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

Hoạt động múa Rồng, múa Sư tử dân gian không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng tại Việt Nam.

Điều 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

1. Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng là doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo thủ tục quy định tại Khoản 5 Điều 55 của Luật Thể dục, thể thao.

2. Cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Lân Sư Rồng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật Thể dục, thể thao.

Điều 4. Điều kiện về cơ sở vật chất

Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, diện tích từ 200 m2 trở lên;

2. Mặt sân phải bằng phẳng, không trơn trượt;

3. Đối với địa điểm tập luyện trong nhà chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 5 m. Trong trường hợp có sử dụng mai hoa thung chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 7 m, hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150 Lux trở lên;

4. Âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 120dBA;

5. Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu;

6. Có khu vực vệ sinh, để xe;

7. Có bảng nội quy quy định thời gian tập luyện; bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác;

8. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Điều 5. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ sau:

1. Lân, Sư, Rồng và các loại trang phục, đạo cụ kèm theo phù hợp với quy định của Luật thi đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa phương;

2. Các loại trống, chiêng, thanh la, nạ bạt, mai hoa thung và các dụng cụ, đạo cụ phải đảm bảo an toàn, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc;

3. Các trang thiết bị, dụng cụ dùng để tập luyện, biểu diễn, thi đấu là vũ khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều kiện về nhân viên chuyên môn

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải có người hướng dẫn hoạt động chuyên môn đảm bảo một trong các điều kiện sau:

1. Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên am hiểu Luật thi đấu Lân Sư Rồng, có trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật về biểu diễn, thi đấu Lân Sư Rồng;

2. Có giấy chứng nhận đã qua các lớp tập huấn đào tạo về chuyên môn Lân Sư Rồng do Tổng cc Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Lân Sư Rồng trong nước, quốc tế hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm phổ biến, theo dõi việc thực hiện Thông tư này.

Các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng đã được thành lập nhưng chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về điều kiện chuyên môn khi tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 8. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCTDTT, ĐA(300).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/TT-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2012/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2012
Ngày hiệu lực10/01/2013
Ngày công báo14/01/2013
Số công báoTừ số 17 đến số 18
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu10/2012/TT-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành29/11/2012
        Ngày hiệu lực10/01/2013
        Ngày công báo14/01/2013
        Số công báoTừ số 17 đến số 18
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức