Thông tư 101/2007/TT-BNN

Thông tư 101/2007/TT-BNN sửa đổi Thông tư 32/2006/TT-BNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 101/2007/TT-BNN hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài sửa đổi 32/2006/TT-BNN đã được thay thế bởi Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn nghị định 12/2006/NĐ-CP Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 101/2007/TT-BNN hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài sửa đổi 32/2006/TT-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 101/2007/TT-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2006/NĐ-CP">32/2006/TT-BNN NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN “HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI”

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công vá quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”;
Nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 12/2006/NĐ-CP">32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 05 năm 2006 “Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Chương I như sau:

“ Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi thông quan phải thực hiện quy định tại các Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 về việc công bố Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20 tháng 04 năm 2004 về việc ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật và Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc công bố bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2.a, Khoản 1, Chương II như sau:

“ Sản phẩm làm từ gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA là tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước và nhóm IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm chỉ được phép xuất khẩu ở dạng đồ gỗ mỹ nghệ và đồ gỗ cao cấp. Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành”.

3. Sửa đổi điểm 2.1.d, Khoản 2, Chương II như sau:

“Tinh dầu xá xị theo Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL ngày 02 tháng 3 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.4, Khoản 6, Chương II như sau:

“ Cấm nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 22/2005/QĐ-BNN ngày 22 tháng 4 năm 2005. Trong một số trường hợp có thể được phép nhập khẩu chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng để phục vụ cho công tác kiểm tra dư lượng và thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu nhưng phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.5, Khoản 6, Chương II như sau:

“ Đối với các loại sinh vật sống trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật nhập khẩu lần đầu để thử nghiệm thực hiện theo Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Quyết định số 48/2007/QĐ-BNN ngày 29 tháng 5 năm 2007 ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam”.

6. Sửa đổi tất cả các cụm từ trong Thông tư: “Hải quan cửa khẩu” thành “cơ quan Hải quan”

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2007/TT-BNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 101/2007/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2007
Ngày hiệu lực 07/01/2008
Ngày công báo 23/12/2007
Số công báo Từ số 833 đến số 834
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/06/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2007/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 101/2007/TT-BNN hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài sửa đổi 32/2006/TT-BNN


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 101/2007/TT-BNN hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài sửa đổi 32/2006/TT-BNN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 101/2007/TT-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 10/12/2007
Ngày hiệu lực 07/01/2008
Ngày công báo 23/12/2007
Số công báo Từ số 833 đến số 834
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/06/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 101/2007/TT-BNN hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài sửa đổi 32/2006/TT-BNN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 101/2007/TT-BNN hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài sửa đổi 32/2006/TT-BNN