Thông tư 11/2003/TT-NHNN

Thông tư 11/2003/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định 182/2003/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 11/2003/TT-NHNN mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân đã được thay thế bởi Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2003/TT-NHNN mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2003/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 11/2003/TT-NHNN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VỚI VIỆC MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/2003/QĐ-TTG NGÀY 05/9/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành về quản lý ngoại hối đối với việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Đối tượng:

Các đối tượng tham gia mua trái phiếu Chính phủ bao gồm:

a. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước;

b. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c. Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam;

d. Cơ quan hành chính, sự nghiệp;

e. Tổ chức chính trị; chính trị - xã hội; chính trị - xã hội - nghề nghiệp; xã hội; xã hội - nghề nghiệp;

f. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế;

g. Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này điều chỉnh các giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để mua trái phiếu chính phủ băng ngoại tệ:

3.1. Các đối tượng mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. Việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các Ngân hàng Thương mại được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

3.2. Bổ sung nội dung thu, chi trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân qui định tại Mục I và II chương I, Mục I và III chương II Phần thứ hai Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước như sau:

Phần thu:

- Thu ngoại tệ từ việc chuyển nhượng hoặc nhận tiền lãi, thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khi đến hạn.

Phần chi:

- Chi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

4. Quy định về việc sử dụng ngoại tệ để mua trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ:

4.1. Các đối tượng mua trái phiếu là tổ chức được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

4.2. Các đối tượng mua trái phiếu là Công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ và ngoại tệ tiền mặt để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước;

4.3. Các đối tượng mua trái phiếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc, cư trú tại Việt Nam được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước.

5. Điều khoản thi hành:

5.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

5.2. Các tổ chức, cá nhân mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

5.3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư này.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2003/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2003/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo16/12/2003
Số công báoSố 213
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2003/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 11/2003/TT-NHNN mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 11/2003/TT-NHNN mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu11/2003/TT-NHNN
  Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
  Người kýPhùng Khắc Kế
  Ngày ban hành11/12/2003
  Ngày hiệu lực31/12/2003
  Ngày công báo16/12/2003
  Số công báoSố 213
  Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2017
  Cập nhật3 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 11/2003/TT-NHNN mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2003/TT-NHNN mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân