Thông tư 11/2011/TT-BCT

Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Điều 10 của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện kèm theo Quyết định 31/2006/QĐ-BCN do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực đã được thay thế bởi Thông tư 27/2013/TT-BCT Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện giải quyết tranh chấp và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 CỦA QUY ĐỊNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2006/QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 1 Điều 10 như sau:

“c) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu bao gồm (01 bộ):

- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, quyết định nâng bậc lương công nhân;

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

- Bản khai quá trình công tác có xác nhận của đơn vị.

d) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng bao gồm (01 bộ):

- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 10 như sau:

“b) Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực gồm có (01 bộ):

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

- Công văn đề nghị cấp lại thẻ;

- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Toà án Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các Sở Công Thương;
- Công báo; Website Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2011
Ngày hiệu lực15/05/2011
Ngày công báo26/04/2011
Số công báoTừ số 225 đến số 226
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu11/2011/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHồ Thị Kim Thoa
       Ngày ban hành30/03/2011
       Ngày hiệu lực15/05/2011
       Ngày công báo26/04/2011
       Số công báoTừ số 225 đến số 226
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực