Thông tư 113/2009/TT-BTC

Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi 66/2009/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực giấy tờ xuất nhập quá cảnh cư trú Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 212/QĐ-BTC danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi 66/2009/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực giấy tờ xuất nhập quá cảnh cư trú Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 113/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 66/2009/TT-BTC NGÀY 30/3/2009 VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU, THỊ THỰC, GIẤY TỜ VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg ngày 05/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam;
Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Điều 1. Bãi bỏ khoản lệ phí cấp giấy thông hành hồi hương, giấy chứng nhận hồi hương quy định tại điểm 9 Phụ lục II – Mức thu đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu113/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2009
Ngày hiệu lực17/07/2009
Ngày công báo20/06/2009
Số công báoTừ số 301 đến số 302
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi 66/2009/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực giấy tờ xuất nhập quá cảnh cư trú Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi 66/2009/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực giấy tờ xuất nhập quá cảnh cư trú Việt Nam
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu113/2009/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
    Ngày ban hành02/06/2009
    Ngày hiệu lực17/07/2009
    Ngày công báo20/06/2009
    Số công báoTừ số 301 đến số 302
    Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2015
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi 66/2009/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực giấy tờ xuất nhập quá cảnh cư trú Việt Nam

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi 66/2009/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực giấy tờ xuất nhập quá cảnh cư trú Việt Nam