Thông tư 115/2006/TT-BTC

Thông tư 115/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 132/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 115/2006/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp sửa đổi 132/2004/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 22/2009/TT-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 115/2006/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp sửa đổi 132/2004/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 132/2004/TT-BTC NGÀY 30/12/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tiết b và tiết c điểm 3 mục III Thông tư số 132/2004/TT-BTC như sau:

“b) Định kỳ mỗi tháng một lần, cơ quan thu phí, lệ phí phải kê khai, làm thủ tục nộp 65% tổng số tiền phí, lệ phí thu được trong kỳ vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

 c) Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 35% tổng số tiền phí, lệ phí thu được trong tháng trước khi nộp ngân sách nhà nước, để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo những nội dung, công việc quy định tại tiết d dưới đây.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản (i) tiết d điểm 3 mục III Thông tư số 132/2004/TT-BTC như sau:

“(i) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và công đoàn phí), trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định;”

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc
 nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí TrungĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2006/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu115/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực30/01/2007
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoTừ số 33 đến số 34
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2006/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 115/2006/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp sửa đổi 132/2004/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 115/2006/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp sửa đổi 132/2004/TT-BTC
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu115/2006/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành29/12/2006
     Ngày hiệu lực30/01/2007
     Ngày công báo15/01/2007
     Số công báoTừ số 33 đến số 34
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2009
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 115/2006/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp sửa đổi 132/2004/TT-BTC

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 115/2006/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp sửa đổi 132/2004/TT-BTC