Thông tư 1154-KHKT/TT

Thông tư 1154-KHKT/TT-1974 Giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đo lường trong các Xí nghiệp công nghiệp quốc doanh kèm theo Nghị định 217-CP-1974 do Uỷ ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 1154-KHKT/TT hướng dẫn Điều lệ quản lý đo lường xí nghiệp công nghiệp quốc doanh hướng dẫn nghị định 217-CP


UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1154-KHKT/TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1974 

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 217-CP NGÀY 25-9-1974 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ.

Ngày 25 tháng 9 năm 1974 Hội đồng Chính phủ đã ra nghị định số 217-CP ban hành Điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh. Căn cứ vào điều 2 của nghị định, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ra thông tư này nhằm giải thích thêm một số điểm và hướng dẫn các Bộ, các ngành và các địa phương trong việc thi hành bản điều lệ đó.

I. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ

Ở xí nghiệp sản xuất công nghiệp, tất cả những công việc từ chuẩn bị đến tiến hành sản xuất, kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn sản xuất và an toàn lao động, nghiên cứu thí nghiệm… đều liên quan đến đo lường và yêu cầu phải quản lý thống nhất đo lường trong xí nghiệp và trong cả nước. Quản lý thống nhất đo lường là một điều kiện không thể thiếu được trong quá trình chuyên môn hoá và hợp tác hoá của nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Điều lệ quản lý đo lường ban hành theo nghị định số 216-CP ngày 25-9-1974 đã quy định những nguyên tắc quản lý đo lường trong các lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên xét tầm quan trọng và những đặc điểm riêng của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh hiện nay, Chính phủ ban hành thêm nghị định số 217-CP và Điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh nhằm quy định cụ thể và chi tiết hơn một số điều cho thích hợp với nhiệm vụ và tính chất của xí nghiệp.

Khi nghiên cứu và thi hành điều lệ này cần đồng thời nghiên cứu và quán triệt nội dung của Điều lệ quản lý đo lường (chung), hai văn bản bổ sung và soi sáng lẫn nhau.

II. ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều lệ áp dụng cho tất cả các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương, Giám đốc xí nghiệp, tất cả cán bộ, công nhân viên ở tất cả các khâu sản xuất đều phải thi hành. Cấp trên của xí nghiệp có nhiệm vụ tạo điều kiện cho xí nghiệp chấp hành điều lệ và kiểm tra đôn đốc thực hiện. Các nông trường quốc doanh, các công ty và cơ sở thương nghiệp, giao thông, vận tải… cũng cần thực hiện một phần điều lệ. Các xí nghiệp công tư hợp doanh, hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp nên tham khảo và vận dụng để tổ chức quản lý đo lường cho thích hợp với hoàn cảnh của đơn vị.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH

Khi nghiên cứu và thi hành điều lệ cần quán triệt  ba nguyên tắc chính:

1. Tăng cường sự quản lý của Nhà nước: Nhà nước quản lý thống nhất đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh thông qua sự kiểm tra, giám sát và kiểm định của các cơ quan đo lường Nhà nước.

2. Đề cao tinh thần trách nhiệm của giám đốc xí nghiệp: Giám đốc xí nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản lượng, chất lượng sản phẩm, về an toàn sản xuất và an toàn lao động, đương nhiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng đo lường trong xí nghiệp.

Cơ quan quản lý đo lường Nhà nước và tổ chức cấp trên của xí nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ và chỉ đạo, nhưng không thể làm thay cho xí nghiệp.

3. Tăng cường hợp tác xã hội chủ nghĩa: xí nghiệp có điều kiện cần giúp đỡ xí nghiệp khác trong việc kiểm định, sửa chữa … Bộ, Tổng cục và địa phương cần tập hợp yêu cầu kiểm định, sửa chữa … của nhiều xí nghiệp về cùng một loại thiết bị, dụng cụ đo và giao cho một xí nghiệp kiểm định, sửa chữa đồng thời tạo thêm một số điều kiện  cần thiết cho xí nghiệp đó.

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG XÍ NGHIỆP

Giám đốc xí nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, yêu cầu về đo lường và quản lý đo lường, quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật của xí nghiệp để xác định tổ chức, cơ cấu, biên chế, trang bị của tổ chức quản lý đo lường trong xí nghiệp, tạo điều kiện và chỉ đạo việc tổ chức đó thực hiện đầy đủ những chức năng nhiệm vụ quy định ở điều 20.

Đối với những xí nghiệp quy mô tương đối lớn, có nhiều sản xuất tương đối phức tạp và sử dụng nhiều thiết bị, dụng cụ đo (ví dụ Công ty gang thép Thái Nguyên, nhà máy suppe phốt phát, nhà máy điện Uông bí, nhà máy dệt 8/3…) thì nên có một tổ chức chuyên trách quản lý đo lường tương đối hoàn chỉnh, có trang bị chuẩn và thiết bị chuẩn và tự kiểm định, hiệu chỉnh được phần lớn thiết bị, dụng cụ đo của xí nghiệp.

Những xí nghiệp quy mô trung bình, sử dụng thiết bị, dụng cụ đo không nhiều lắm, cũng nên tổ chức một bộ phận quản lý đo lường có khả năng tự kiểm định hiệu chỉnh một phần và hợp tác với xí nghiệp khác hoặc yêu cầu cơ quan quản lý đo lường Nhà nước địa phương và trung ương kiểm định cho những thiết bị, dụng cụ đo mà xí nghiệp không đảm nhiệm được.

Những xí nghiệp nhỏ, sử dụng ít thiết bị, dụng cụ đo thì nên phân công cho 1-2 người chuyên trách hoặc bán chuyên trách công tác quản lý đo lường của xí nghiệp; nếu thiết bị dụng cụ đo tuy ít nhưng tính năng ảnh hưởng nhiều đến năng suất lao động, đến chất lượng và giá thành sản phẩm, thì xí nghiệp cũng cần có tổ chức quản lý đo lường đủ cán bộ và phương tiện để bảo quản và kịp thời kiểm định.

Có thể đặt những tổ chức quản lý đo lường ở xí nghiệp trực thuộc phó giám đốc kỹ thuật, hoặc ở trong phòng kiểm tra kỹ thuật của xí nghiệp.

V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC MẮT

Cần làm tốt 7 việc đề ra trong chương VIII của thông tư số 1153-KHKT/TT ngày 5-11-1974 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đo lường (chung).

Thông tư này chỉ giải thích một số vấn đề lớn về nguyên tắc. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, các ngành, các cấp cần liên hệ với Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước để bàn bạc cùng tìm cách giải quyết kịp thời những khó khăn mắc mứu.

Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước sẽ tiếp tục ra một số thông tư khác về những vấn đề cụ thể và chi tiết.

 

K.T. CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM




Lê Khắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1154-KHKT/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu1154-KHKT/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/1974
Ngày hiệu lực20/11/1974
Ngày công báo15/11/1974
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1154-KHKT/TT

Lược đồ Thông tư 1154-KHKT/TT hướng dẫn Điều lệ quản lý đo lường xí nghiệp công nghiệp quốc doanh hướng dẫn nghị định 217-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 1154-KHKT/TT hướng dẫn Điều lệ quản lý đo lường xí nghiệp công nghiệp quốc doanh hướng dẫn nghị định 217-CP
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu1154-KHKT/TT
       Cơ quan ban hànhỦy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
       Người kýLê Khắc
       Ngày ban hành05/11/1974
       Ngày hiệu lực20/11/1974
       Ngày công báo15/11/1974
       Số công báoSố 19
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 1154-KHKT/TT hướng dẫn Điều lệ quản lý đo lường xí nghiệp công nghiệp quốc doanh hướng dẫn nghị định 217-CP

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 1154-KHKT/TT hướng dẫn Điều lệ quản lý đo lường xí nghiệp công nghiệp quốc doanh hướng dẫn nghị định 217-CP

             • 05/11/1974

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/1974

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/1974

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực