Thông tư 118/2015/TT-BQP

Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP về công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP xếp hạng đơn vị y tế trong quân đội đã được thay thế bởi Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP xếp hạng đơn vị y tế trong quân đội


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2015/TT-BQP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 215/2013/TT-BQP NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Thực hiện Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bsung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, như sau

1. Bổ sung thêm các Điểm l, m và Điểm n Khoản 1 Điều 2 như sau:

"l) Bệnh viện quân y 110 - Quân khu 1;

m) Bệnh viện quân y 7A - Quân khu 7;

n) Bệnh viện quân y 211 - Quân đoàn 3".

2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Bệnh viện quân y 91 - Quân khu 1;

b) Bệnh viện quân y 109 - Quân khu 2;

c) Bệnh viện quân y 6 - Quân khu 2;

d) Bệnh viện quân y 7 - Quân khu 3;

đ) Bệnh viện quân y 5 - Quân khu 3;

e) Bệnh viện quân y 4 - Quân khu 4;

g) Bệnh viện quân y 268 - Quân khu 4;

h) Bệnh viện quân y 13 - Quân khu 5;

i) Bệnh viện quân y 7B - Quân khu 7;

k) Bệnh viện Quân Dân Miền Đông - Quân khu 7;

l) Bệnh viện quân y 120 - Quân khu 9;

m) Bệnh viện quân y 4 - Quân đoàn 4;

n) Bệnh viện quân y 15 - Binh đoàn 15;

o) Bệnh viện quân dân y 16 - Binh đoàn 16;

p) Viện Y học Phòng không - Không quân - Quân chủng Phòng không - Không quân;

q) Viện Y học Hải quân - Quân chủng Hải quân".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục Quân y, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Y tế;
- Bộ Tổng Tham mưu;
- Tổng cục Chính trị;
- Tổng cục Hậu cần;
- Vụ Pháp chế, Bảo hiểm xã hội/BQP;
- Cục KH&ĐT, Cục Tài chính, Cục Quân y/BQP;
- Cục Cán bộ, Cục Tổ chức, Cục Chính sách/TCCT;
- Cục Quân lực/BTTM;
- Cục Doanh trại/TCHC;
- Công báo, Cổng thông tin điện t Chính phủ;
-
Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng;
- Các đơn vị có tên tại Khoản 1 Điều 1;
- Lưu: VP, THBĐ; Trg24b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Hữu Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2015/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu118/2015/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2015
Ngày hiệu lực01/12/2015
Ngày công báo26/10/2015
Số công báoTừ số 1063 đến số 1064
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2015/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP xếp hạng đơn vị y tế trong quân đội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP xếp hạng đơn vị y tế trong quân đội
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu118/2015/TT-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýLê Hữu Đức
       Ngày ban hành13/10/2015
       Ngày hiệu lực01/12/2015
       Ngày công báo26/10/2015
       Số công báoTừ số 1063 đến số 1064
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP xếp hạng đơn vị y tế trong quân đội

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP xếp hạng đơn vị y tế trong quân đội