Thông tư 136/2009/TT-BTC

Thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 136/2009/TT-BTC sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 136/2009/TT-BTC sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 136/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010;
Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

I. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỤC, TIỂU MỤC:

Điều 1. Bổ sung Mục 3950 “Thu về condensate theo hiệp định, hợp đồng” và các tiểu mục của Mục 3950:

1. Tiểu mục 3951 “Thuế tài nguyên”;

2. Tiểu mục 3952 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”;

3. Tiểu mục 3953 “Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam”

4. Tiểu mục 3999 “Khác”

Điều 2. Bổ sung tiểu mục của Mục 6300 “Các khoản đóng góp”

Tiểu mục 6304 “Bảo hiểm thất nghiệp”

Điều 3. Bổ sung tiểu mục của Mục 9400 “Chi phí khác”:

1. Tiểu mục 9404 “Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán”.

2. Tiểu mục 9449 “khác”

Điều 4. Sửa đổi mã số Khoản 611 “Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình” thành Khoản 621 “Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình”.

II. BỔ SUNG MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA:

Điều 5. Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 (mã số 0050):

1. Dự án phòng, chống sốt xuất huyết: Mã số 0063;

2. Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp: Mã số 0064;

3. Dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường: Mã số 0065.

Điều 6. Bổ sung mã số dự án của Chương trình 135 (mã số 0290):

1. Nhiệm vụ truyền thông: Mã số 0296.

2. Đối với nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng các công trình hoàn thành, hạch toán vào mã số 0292 “Nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Các Website Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu136/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2009
Ngày hiệu lực16/08/2009
Ngày công báo18/07/2009
Số công báoTừ số 345 đến số 346
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 136/2009/TT-BTC sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 136/2009/TT-BTC sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu136/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Sỹ Danh
       Ngày ban hành02/07/2009
       Ngày hiệu lực16/08/2009
       Ngày công báo18/07/2009
       Số công báoTừ số 345 đến số 346
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 136/2009/TT-BTC sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 136/2009/TT-BTC sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước