Thông tư 142/2013/TT-BTC

Thông tư 142/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2013/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 142/2013/TT-BTC hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo Hè Thu


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 109/2013/TT-BTC NGÀY 13/8/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ HÈ THU NĂM 2013

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013;

Căn cứ văn bản số 1098/TTg-KTTH ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè thu năm 2013;

Sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5041/NHNN-TD ngày 12/7/2013 và công văn số 6397/NHNN-TD ngày 05/9/2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013:

Khoản 9 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

9. Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá mức lãi suất tối đa do ngân hàng công bố đối với chương trình tạm trữ, cụ thể là:

a) Hợp đồng tín dụng được ký kết từ ngày 15/6/2013 đến trước ngày 28/6/2013 được áp dụng mức lãi suất tối đa là 10%/năm theo hướng dẫn tại công văn số 4142/NHNN-TD ngày 12/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Hợp đồng tín dụng được ký từ ngày 28/6/2013 trở đi được áp dụng mức lãi suất tối đa là 9%/năm theo hướng dẫn tại công văn số 4713/NHNN-TD ngày 4/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo thay đổi mức lãi suất tối đa hỗ trợ các thương nhân tham gia chương trình tạm trữ thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Toàn án NDTC;
- Viện kiểm sát NDTC;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công Thương;
- Bộ NN & PTNT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng công ty Lương thực miền Bắc;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Vụ NSNN, Vụ TCNH; Vụ Pháp chế; Cục QLG;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/2013/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu142/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2013
Ngày hiệu lực17/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/2013/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 142/2013/TT-BTC hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo Hè Thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 142/2013/TT-BTC hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo Hè Thu
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu142/2013/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Hiếu
       Ngày ban hành17/10/2013
       Ngày hiệu lực17/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 142/2013/TT-BTC hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo Hè Thu

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 142/2013/TT-BTC hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo Hè Thu

           • 17/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực