Thông tư 143-TTg

Thông tư 143-TTg năm 1959 về chế độ tập sự và đãi ngộ đối với sinh viên và học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học do Phủ Thủ Tướng ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 143-TTg chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên học sinh tốt nghiệp trường chuyên nghiệp đại học


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ CHẾ ĐỘ TẬP SỰ VÀ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

Từ ngày hòa bình lập lại, công tác đào tạo giáo dục cán bộ, nhân viên tại các trường chuyên nghiệp và đại học phát triển mau lẹ. Một số lớn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đã ra trường bổ sung cho các ngành phục vụ công tác khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa.Một số cán bộ, học sinh được Chính phủ cho đi học các trường chuyên nghiệp và đại học ở các nước bạn cũng đã lần lượt tốt nghiệp về nước làm công tác.

Về chế độ tập sự, các Bộ có học sinh và sinh viên học tại các trường chuyên nghiệp và đại học đều có tạm thời quy định và chưa được thống nhất. Để bảo đảm yêu cầu đào tạo cán bộ, tăng cường chất lượng cho cán bộ kỹ thuật, chuyên môn, Thủ tướng phủ quy định chế độ tập sự và đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học trong nước, ngoài nước như sau.

I. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ

- Những học sinh, sinh viên đi học các trường chuyên nghiệp và đại học ở trong nước và ngoài nước, tốt nghiệp ra phục vụ phải qua thời gian tập sự ở các công nông trường, xí nghiệp, cơ quan Nhà nước.

- Thời gian tập sự nhằm rèn luyện cho học sinh, sinh viên trong thực tế lao động sản xuất, học tập thêm kinh nghiệm, nâng cao thêm trình độ hiểu biết chung, trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp đã học ở trường, và chủ yếu là để rèn luyện về tinh thần thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong công tác và quan điểm quần chúng.

II. THỜI GIAN TẬP SỰ

Những người tốt nghiệp các trường chuyên môn kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế tài chính, ngoại ngữ, kế toán, đánh máy, nghiệp vụ của các Bộ ra phục vụ đều phải qua thời gian tập sự.

Thời gian tập sự quy định chung như sau:

-Những người tốt nghiệp trường sơ cấp, thì phải qua thời gian tập sự là 6 tháng.

- Những người tốt nghiệp trường trung cấp, thì phải qua thời gian thực tập sự là 18 tháng.

- Những người tốt nghiệp trường đại học, thì phải qua thời gian thực tập sự là 2 năm.

Sau thời gian tập sự quy định ở trên, nếu học sinh, sinh viên nào không đạt yêu cầu của thời gian tập sự, các Bộ sẽ xét và định thêm thời gian tập sự tiếp tục cho từng trường hợp. Thời gian định thêm dài nhất chỉ được bằng thời gian tập sự định lần đầu.

Riêng đối với cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân chuyển ngành, đủ tiêu chuẩn được chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp và đại học, nói chung khi tốt nghiệp ra phục vụ đều được miễn thời gian tập sự. Trường hợp cá biệt xét thấy cần phải qua thời gian tập sự, thì nhà trường căn cứ vào tinh thần, thái độ, kết qủa học tập mà đề nghị lên Bộ sử dụng quyết định.

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

- Đối với học sinh, sinh viên và những cán bộ, nhân viên không đủ tiêu chuẩn chọn cử đi học:

Trong thời gian tập sự học sinh, sinh viên và những cán bộ, nhân viên không đủ tiêu chuẩn, chưa ở trong biên chế cơ quan, xí nghiệp, công nông trường, chưa được xếp bậc lương, thì được hưởng sinh hoạt phí bằng mức lương bậc dưới bậc khởi điểm của khung bậc quy định cho loại công tác ấy. Qua thời gian tập sự, được xét duyệt, họ mới đưa vào biên chế, xếp bậc khởi điểm của khung bậc quy định cho loại công tác ấy để hưởng lương và các quyền lợi khác.

- Đối với cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân chuyển ngành đủ tiêu chuẩn được chọn cử đi học:

Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân chuyển ngành đủ tiêu chuẩn được chọn cử đi học, khi tốt nghiệp, vẫn ở trong biên chế, được xếp bậc lương và hưởng các quyền lợi khác. Việc xếp bậc thì theo tiêu chuẩn xếp bậc chung hiện nay và xếp từ bậc khởi điểm của khung bậc quy định cho loại công tác ấy trở lên.

Trường hợp lương bậc mới và trợ cấp xã hội (nếu có) thấp hơn 95% hay 100% lương và trợ cấp xã hội khi đi học, thì được giữ nguyên thu nhập khi đang đi học.

Trường hợp chức vụ công tác giao chưa rõ ràng thì Bộ sử dụng sẽ tạm xếp vào một bậc trong thang lương thích hợp, sau 6 tháng sẽ xếp chính thức và hưởng lương theo bậc lương mới.

IV. ViỆC SỬ DỤNG NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU TẬP SỰ

Sau khi hết thời hạn tập sự đã định thêm mà những người tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học vẫn không đạt được yêu cầu, thì các Bộ sẽ tùy trường hợp cụ thể mà :

1. Cho thôi việc;

2. Không đưa vào biên chế;

3. Đưa vào biên chế nhưng sử dụng và đãi ngộ theo loại cán bộ, nhân viên, công nhân thấp hơn một cấp.

V. TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC XÉT DUYỆT ĐỂ ĐẢM BẢO YÊU CẦU, THỜI GIAN TẬP SỰ

- Đối với những người tốt nghiệp các trường trung cấp và đại học, thì các Bộ có kế hoạch theo dõi giáo dục và xét duyệt.

- Đối với những người tốt nghiệp các trường sơ cấp thì:

Các Bộ có kế hoạch theo dõi giáo dục và xét duyệt, nếu ở Trung ương;

Các Bộ hướng dẫn kế hoạch cho Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh theo dõi giáo dục và xét duyệt, nếu ở địa phương.

Thủ tướng Chính phủ quy định chung chế độ tập sự và đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học ở trong nước và ngoài nước, các Bộ sẽ căn cứ vào đặc điểm của ngành mình mà quy định chi tiết thi hành cho thích hợp, đồng thời báo cáo kết qủa cho Thủ tướng Phủ và Bộ Nội vụ.

 

T.L.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG NỘI CHÍNH

Nguyễn Văn Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu143-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 143-TTg chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên học sinh tốt nghiệp trường chuyên nghiệp đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 143-TTg chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên học sinh tốt nghiệp trường chuyên nghiệp đại học
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu143-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýNguyễn Văn Chi
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 143-TTg chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên học sinh tốt nghiệp trường chuyên nghiệp đại học

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 143-TTg chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên học sinh tốt nghiệp trường chuyên nghiệp đại học