Thông tư 2086-CB/LTC

Thông tư 2086-CB/LTC năm 1958 hướng dẫn Thông tư 143-Tg về chế độ tập sự do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2086-CB/LTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 143-TG NGÀY 09-04-1959 VỀ CHẾ ĐỘ TẬP SỰ

Kính gửi:

- Các Bộ
- Các cơ quan trung ương,
- Ủy ban Hành chính các khu, thành phố, tỉnh

 

Tiếp theo Thông tư số 143-TTg ngày 09-04-1959 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tập sự và đãi ngộ đối với sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường Đại học và Chuyên nghiệp, Bộ Nội vụ hướng dẫn thêm để việc thi hành được thống nhất.

1. Thời gian tập sự:

- Thời gian tập sự quy định trong Thông tư số 143-TTg là thời gian tối thiểu. Các Bộ có trường phối hợp với các Bộ sử dụng, tùy theo thời gian đào tạo dài hay ngắn, chương trình, phương pháp đào tạo, chất lượng sinh viên, học sinh của mỗi khóa, mà quy định cụ thể cho từng loại, từng niên khóa. Sau thời gian tập sự, nếu xét sinh viên, học sinh nào không đạt được yêu cầu thì các Bộ sẽ gia thêm thời gian tập sự 3, 6, 9 tháng v.v… nhưng tối đa chỉ bằng thời gian tập sự lần đầu. Trong việc xét người sinh viên, học sinh có đạt được yêu cầu hay không, chủ yếu là xét về mặt đạo đức cách mạng, cụ thể về tinh thần thái độ công tác, ý thức tổ chức kỷ luật.

Trong thời gian tập sự, về phần sinh viên, học sinh cần nhận rõ trách nhiệm của mình mà tích cực công tác, học tập, trau dồi đạo đức cách mạng để trở nên người cán bộ tốt. Mặt khác, các cơ quan sử dụng cần phải tổ chức quản lý chặc chẽ, có kế hoạch theo dõi giáo dục để khi hết hạn tập sự có thể xét duyệt ngay, tránh tình trạng kéo dài để thiệt thòi quyền lợi của anh em.

2. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ đủ tiêu chuẩn được chọn giới thiệu đi học:

a) Việc sắp xếp bậc thì căn cứ vào chức vụ được bố trí để xét đức tài trên chức ấy:

- Loại cán bộ đào tạo ở trong nước mà chức vụ đã quy định theo các khung bậc cụ thể của các thang lương hiện hành thì sắp xếp từ bậc khởi điểm của khung bậc trở lên;

- Loại cán bộ đào tạo ở ngoài nước thì đối chiếu với loại cán bộ đào tạo ở trong nước để quy định trình độ tương đương rồi cũng xếp bậc như loại cán bộ đào tạo ở trong nước. Thí dụ: đồng chí A tốt nghiệp trường Đại học Bắc kinh về cơ khí, thời gian học 4 năm thì xếp theo khung bậc kỹ sư, bắt đầu từ bậc khởi điểm trở lên của khung bậc ấy.

b) Còn tất cả các chế độ khác như : ốm đau, nghỉ phép, v.v… đều được hưởng như những cán bộ, nhân viên, công nhân trong biên chế.

3. Thời gian thi hành:

Thông tư số 143-TTg ngày 09-04-1959 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng nói chung cho số sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường Đại học, các trường Trung cấp, Sơ cấp chuyên nghiệp trong và ngoài nước và ra công tác từ ngày ban hành Thông tư .

Riêng đối với số cán bộ đủ tiêu chuẩn được chọn giới thiệu đi học đã tốt nghiệp các trường Đại học, các trường Chuyên nghiệp trong nước, ngoài nước, được bố trí công tác từ tháng 08-1958 mà Bộ Nội vụ đã hướng dẫn việc tạm xếp bậc lương theo công văn số 3484-CB/PL ngày 20-10-1958 thì nay căn cứ vào Thông tư số 143-TTg mà xét xếp bậc lương chính thức để cho hưởng từ ngày bố trí công tác. Các sinh viên, học sinh tốt nghiệp và cũng được bố trí công tác cùng một lúc với loại cán bộ trên đã được định mức lương trong thời gian tập sự theo đúng sự quy định của Thông tư số 143-TTg thì cần theo dõi để chuẩn bị sắp xếp chính thức khi hết thời gian tập sự.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Phan Kế Toại

 

Thuộc tính văn bản 2086-CB/LTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 2086-CB/LTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/1959
Ngày hiệu lực 11/07/1959
Ngày công báo 04/11/1959
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 2086-CB/LTC chế độ tập sự hướng dẫn Thông tư 143-Tg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 2086-CB/LTC chế độ tập sự hướng dẫn Thông tư 143-Tg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 2086-CB/LTC
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Phan Kế Toại
Ngày ban hành 26/06/1959
Ngày hiệu lực 11/07/1959
Ngày công báo 04/11/1959
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 26/06/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/11/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/07/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực