Thông tư 15/2010/TT-BGTVT

Thông tư 15/2010/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm giám sám đã được thay thế bởi Thông tư 36/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn quy phạm giám sát kỹ thuật đóng phương tiện cỡ nhỏ thủy nội địa và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm giám sám


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2010/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ”QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CỠ NHỎ”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ”;

Mã số đăng ký: QCVN 25:2010/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ GTVT
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2010
Ngày hiệu lực29/12/2010
Ngày công báo01/08/2010
Số công báoTừ số 439 đến số 440
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm giám sám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm giám sám
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu15/2010/TT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành28/06/2010
        Ngày hiệu lực29/12/2010
        Ngày công báo01/08/2010
        Số công báoTừ số 439 đến số 440
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm giám sám

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm giám sám