Thông tư liên tịch 16-TT/LB

Thông tư 16-TT/LB năm 1984 về việc trích nộp 10% lợi nhuận của các ngành bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138-HĐBT do Bộ Tài chinh- Tống cục bưu điện ban hành

Thông tư 16-TT/LB hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận ngành bưu điện cho ngân sách địa phương hướng dẫn Nghị quyết 138-HĐBT đã được thay thế bởi Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2000.

Nội dung toàn văn Thông tư 16-TT/LB hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận ngành bưu điện cho ngân sách địa phương hướng dẫn Nghị quyết 138-HĐBT


BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-TT/LB

Hà nội , ngày 29 tháng 3 năm 1984

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 16-TT/LB NGÀY 29-3-1984 HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH NỘP 10% LỢI NHUẬN CỦA NGÀNH BƯU ĐIỆN CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 138-HĐBT NGÀY 19-11-1983 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thi hành Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19-11-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp ngân sách cho địa phương, liên Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện hướng dẫn cụ thể cách tính và nộp 10% về trích nộp lợi nhuận của các bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và trung tâm trực thuộc trung ương cho ngân sách địa phương như sau:

1. Để có căn cứ giao chỉ tiêu cho các bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và trung tâm nộp 10% lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương và có cơ sở để kiểm tra, quản lý các cơ quan tài chính địa phương đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu điện, hàng năm các Sở Tài chính phải phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm xác định mức lợi nhuận phải nộp ngân sách.

Định mức lợi nhuận phải nộp ngân sách địa phương của các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm được tính trên cơ sở 10% số lợi nhuận phải nộp ngân sách Nhà nước của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu điện. Cụ thể là tổng số lợi nhuận của các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm nộp vào ngân sách địa phương phải bằng 10% chỉ tiêu lợi nhuận phải nộp ngân sách nhà nước hàng năm do Hội đồng Bộ trưởng giao cho tổng cục bưu điện (phần kinh doanh dịch vụ bưu điện). Công thức tính như sau:

 

 

 

Lợi nhuận kế hoạch phải nộp ngân sách địa

 

Tổng số lợi nhuận kế hoạch phải nộp ngân sách Nhà nước của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu điện

 

 

 

 

 

Chi phí sản xuất theo kế hoạch của

 

 

phương của các

=

 

x

bưu điện tỉnh,

x

10%

bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm

 

Tổng chi phí sản xuất (giá thành) kế hoạch của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu điện

 

thành phố và trung tâm

 

 

Căn cứ vào nguyên tắc này hàng năm (vào đầu năm kế hoạch), liên Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện sẽ thông báo cho các sở tài chính và bưu điện các tỉnh, thành phố số lợi nhuận về kinh doanh dịch vụ bưu điện phải nộp vào ngân sách địa phương của các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm đã được thống nhất giữa Bộ Tài chính với Tổng cục Bưu điện.

2. Căn cứ vào số lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương theo thông báo trên, hàng quý các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm trích từ tài khoản tiền gửi của mình mở tại ngân hàng nộp vào ngân sách địa phương và được trừ vào số thu phải nộp về Tổng cục Bưu điện (đối với những nơi có bội thu), hoặc được cộng vào số bội chi (đối với những nơi có bội chi) khi quyết toán với Tổng cục.

Để các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm nộp được đầy đủ và kịp thời số lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương, đối với những nơi có bội chi, thì khi cấp kinh phí điều hoà, Tổng cục Bưu điện sẽ cấp gồm cả 10% số lợi nhuận phải nộp ngân sách địa phương.

Tổng cục bưu điện được hạch toán khoản trích lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương này chung vào chỉ tiêu nộp lợi nhuận. Kế toán khoản trích nộp lợi nhuận vào ngân sách địa phương tiến hành như kế toán trích nộp lợi nhuận vào ngân sách trung ương. Trong các bảng tổng kết tài sản và báo biểu (lãi, lỗ và các khoản thanh toán với ngân sách) phải có thêm dòng chi tiết về trích nộp lợi nhuận vào ngân sách địa phương.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1984. Để tạo điều kiện cho các bưu điện tỉnh, thành phố trung tâm thực hiện được việc đóng góp vào ngân sách địa phương theo đúng tinh thần nghị quyết số 138-HĐBT liên bộ, đề nghị các đồng chí giám đốc sở tài chính và bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các qui định trong thông tư này ngay từ đầu năm 1984 và có biện pháp tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu điện tại địa phương. Đơn vị nào vi phạm sẽ bị phạt, trước khi xét duyệt khen thưởng và trích lập các quỹ xí nghiệp theo chế độ hiện hành.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở tài chính và các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm cần kịp thời phản ánh cho liên bộ biết để nghiên cứu có ý kiến giải quyết.

Chu Tam Thức

(Đã ký)

Phạm Niên

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu16-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/1984
Ngày hiệu lực01/01/1984
Ngày công báo15/04/1984
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 16-TT/LB hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận ngành bưu điện cho ngân sách địa phương hướng dẫn Nghị quyết 138-HĐBT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 16-TT/LB hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận ngành bưu điện cho ngân sách địa phương hướng dẫn Nghị quyết 138-HĐBT
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu16-TT/LB
       Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện, Bộ Tài chính
       Người kýPhạm Niên, Chu Tam Thức
       Ngày ban hành29/03/1984
       Ngày hiệu lực01/01/1984
       Ngày công báo15/04/1984
       Số công báoSố 7
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 16-TT/LB hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận ngành bưu điện cho ngân sách địa phương hướng dẫn Nghị quyết 138-HĐBT

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 16-TT/LB hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận ngành bưu điện cho ngân sách địa phương hướng dẫn Nghị quyết 138-HĐBT