Thông tư 17/2018/TT-BYT

Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2017/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM VÀ CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE CHO THUYỀN VIÊN

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam s 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyn viên làm việc trên tàu bin Việt Nam và công b cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BYT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Việc khám sức khỏe (sau đây viết tắt là KSK) cho thuyền viên làm việc trên tàu bin Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”.

2. Bãi bỏ Điều 3. Yêu cầu đối với cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 9 như sau:

“3. Công bố công khai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện KSK cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh”.

4. Bãi bỏ Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

5. Bãi bỏ phụ lục số VII về Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế của cơ sở y tế khám sức khe thuyền viên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban về CVĐXH của QH (để giám sát);
- Văn phòng CP (Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- BGTVT;
- UBAT giao thông quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ/Cục, các
BV trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế t
nh, t/p trực thuộc TW;
- Sở Giao thông vận t
i các tnh, t/p trực thuộc TW;
- Y t
ế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB
, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguy
ễn Viết Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2018/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17/2018/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(01/10/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2018/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu17/2018/TT-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýNguyễn Viết Tiến
      Ngày ban hành06/08/2018
      Ngày hiệu lực01/10/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật12 tháng trước
      (01/10/2018)

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên

          • 06/08/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/10/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực